Zamknij
Wiedza PR - CSR

Akademia Orange – podsumowanie pierwszej edycji

Witold Sokołowski, 2010-10-24 18:27:34

Akademia Orange – podsumowanie pierwszej edycji

Edukacja poprzez gry miejskie, hip hopowe warsztaty akustyczne, street-artowe rewitalizacje osiedli – to tylko niektóre z pomysłów wyróżnionych w pierwszej edycji programu Akademia Orange, któremu patronuje Fundacja Orange, stworzona w 2005 roku przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (Orange) pod nazwą Fundacja Grupy TP. We wszystkie działania Fundacji angażują się wolontariusze Grupy TP.

Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy. Dodatkowym celem Programu jest pokazanie, że Internet i nowoczesne technologie mogą i powinny być narzędziem edukacji, dzięki którym można odkrywać otaczający nas świat. Tematem przewodnim pierwszej edycji Programu jest edukacja kulturalna.

W dniach 23-24 kwietnia 2010 r. zostały przeprowadzone warsztaty, których celem było zintegrowanie oraz zainspirowanie projektodawców realizujących swe projekty w ramach pierwszej edycji Akademii Orange. Organizatorom warsztatów zależało na skutecznej i serdecznej wymianie wzajemnych doświadczeń, a także na merytorycznym oswojeniu tematyki: Creative Commons, kreatywnego wykorzystania w projekcie nowych technologii i mediów oraz efektywnego wykorzystywania narzędzi komunikacji w działalności społecznej.

W czasie warsztatów możliwa była wzajemna wymiana doświadczeń, omówienie problemów, prezentacja sukcesów. By ułatwić uczestnikom pracę grupową przygotowaliśmy stoliki, z których każdy oznaczony był hasłem-kluczem oraz tezami do dyskusji (innowacja, kreatywność, region, wykluczenie społeczne, partnerstwo, nowe technologie, dzieci i młodzież, budowanie umiejętności społecznych, komunikacja sukcesu oraz Klub Akademii Orange). Każdy uczestnik miał możliwość wyboru tematu rozmowy, był zachęcany do swobodnego przemieszczania się i zmiany tematu. Projektodawcy podzielili się na podzespoły, w których dyskutowano na tematy przez nas zaproponowane lub własne, będące wynikiem refleksji ich członków.

Do I edycji programu zgłoszono 621 projektów. Oceniała je Kapituła Akademii Orange, w której pracach brały udział uznane autorytety świata edukacji, nowych technologii, kultury i mediów: prof. dr hab. Barbara Fatyga – antropolog kultury, prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński – socjolog edukacji młodzieży, Jacek Michałowski – psycholog, Edwin Bendyk – dziennikarz, specjalista od nowych technologii, dr Aleksander Tarkowski – socjolog, koordynator projektu Creative Commons Polska.

Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange podkreśla: „Kapituła premiowała projekty, które w kreatywny sposób uczą dzieci i młodzież umiejętności społecznych oraz pomagają w przeciwdziałaniu wykluczeniom. Istotnym kryterium było również nawiązanie partnerstwa z inną organizacją oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w proponowanych działaniach.”

Wszystkie projekty nagrodzone w ramach I edycji zostały zrealizowane w pierwszej połowie 2010 r. Co przez te pół roku działo się w Polsce dzięki Akademii Orange i jakie aktywności lokalne warto przenosić na inne grunty?

Oto kilka przykładów:

Łódź - Miejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografia oraz Muzeum Miasta Łódź zorganizowały interaktywną grę miejską, opartą o nowe technologie (fotokody, bluetooth, topografie.pl itp.). Dzięki realizacji projektu młodzież mogła poznać historię i kulturę Łodzi.

Białystok - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Fundacja Audiodeskrypcja otrzymały fundusze na szkolenia z zakresu technik udostępniania kultury osobom niewidomym, czyli w jaki sposób przygotować przedstawienie teatralne dla osób, które nie widzą.

Lublin - Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" oraz Teatr im. H. Ch. Andersena przeprowadziły warsztaty teatralne dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich zdrowych rówieśników. Uczestnicy projektu przygotowali pokaz teatralny, który został wystawiony na deskach teatru im. Andersena.

Kraków - Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU we współpracy z Telewizją Polską przygotowali dzięki otrzymanym z Akademii Orange funduszom specjalne warsztaty filmowe. Młodzież tworzyła teledyski do przedwojennych piosenek – muzyczne pasje rodziców i dziadków zostały poddane analizie i twórczej interpretacji podczas serii spotkań.

Warszawa - Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury oraz Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom otrzymały dofinansowanie na realizację projektu teatralnego. Projekt polegał na produkcji i realizacji scenicznej muzycznego spektaklu dla dzieci i dorosłych, o charakterze interaktywnym i edukacyjnym pt. ZIELONE ZOO, w Och-Teatrze. Spektakl rozpoczynał się od czytania utworów Brzechwy, następnie na oczach dzieci pusta przestrzeń sceny przemieniała się w przestrzeń teatralną. Aktorzy montowali dekorację, charakteryzowali się na oczach widzów, kreując świat teatru. Spektakl miał charakter interaktywny, polegający na wspólnym czytaniu, śpiewaniu piosenek, ale także poprzez czynny udział dziecięcej widowni kształtowany był przebieg bajki.

Akademia Orange from Akademia Orange on Vimeo.

- Chcieliśmy pokazać Bytom z innej, bardziej interesującej strony i przekonać wszystkich, że na Śląsku da się zrobić wiele ciekawych rzeczy. Chcieliśmy dać żyjącym w mieście dzieciakom wiarę we własne możliwości. Chcieliśmy też dotrzeć do dorosłych, do osób, które zajmują się na Śląsku twórczą edukacją. Chcieliśmy, żeby wykreowali oni modę na ten region i robili z dzieciakami coś mądrego, kreatywnego, co również korespondowałoby ze specyfiką środowiska, w jakim te dzieciaki żyją. Bo to przecież nie ich wina, że wychowują się w patologicznych rodzinach, że nie widzą przed sobą żadnych szans na rozwój własny i swojego miasta. - powiedziała Agata Tecl z Polskiego Forum Edukacji Europejskiej (Projekt: „Drogi bez skrótów, czyli interdyscyplinarne poszukiwanie pozytywnego wizerunku Śląska”)

To zaledwie kilka projektów z 38, jakie zostały zrealizowane na terenie całego kraju. Przeprowadzone inicjatywy integrowały dzieci niepełnosprawne z ich zdrowymi rówieśnikami poprzez wspólne zajęcia teatralne, zachęcały wnuki do twórczego spędzania czasu z dziadkami i poznawania z ich wsparciem dziedzictwa kulturowego czy też pokazywały, że nowe media mogą pomóc w przełamywaniu barier społecznych.

Najwięcej projektów zrealizowano w województwie mazowieckim (7) oraz w lubelskim i podlaskim (3). Po 2 projekty przeprowadzono w woj. pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Jeden projekt był realizowany w woj. lubuskim, a kolejny na obszarze dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego.

Na stronie www.akademiaorange.pl znajdują się wszelkie niezbędne informacje na temat projektów oraz zasad działania programu.

zobacz zdjęcia

Strona 1 z 1 1

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze