Zamknij
Wiedza PR - Teoria PR

Czy trzeba myśleć o strategii Public Relations?

Julita Dąbrowska, 2009-09-16 07:32:49

Wraz z nastaniem XXI wieku rola Public Relations, jako narzędzia integrującego proces zarządzania informacją, będzie wiodąca. Liczyć się będzie nie tylko jego jasna i niekwestionowana rola jako elementu marketingu mix, ale również coraz częściej wpływ Public Relations na inne sfery zarządzania takie jak: finanse, obsługa klienta, sprzedaż, badania i rozwój firmy (Research & Development), czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wypełnienie tych ważnych zadań jest możliwe jedynie wtedy, gdy przed realizacją jakiegokolwiek planu Public Relations, opracowywana jest strategia komunikacji. Dziś praktycy PR różnie pojmują znaczenie słowa „strategia”. Dla większości zaś, słowo strategia niezmiennie funkcjonuje obok pojęć takich jak: cele, grupy docelowe i analiza sytuacji. Czyż nie jest tak, że przed każdym nowym zadaniem, profesjonalista ds. Public Relations zadaje sobie kilka istotnych pytań. Chce wiedzieć gdzie jest, dokąd zmierza - co zatem musi osiągnąć, co zakomunikować i do kogo adresować swoje działania? By odpowiedzieć na nie w rzetelny sposób, musi przeprowadzić analizę sytuacji.

To właśnie analiza sytuacji jest pierwszym krokiem w każdym procesie planowania strategicznego. Szczegółowe jej przeprowadzenie pozwala rozpoznać zagadnienia, którymi warto się zająć. Analiza staje się podstawą dalszych działań strategicznych. Jest wiele metod jej przygotowywania. Jednak, aby rozpocząć analizę, trzeba najpierw dysponować odpowiednimi informacjami. Klienci rzadko kiedy chętnie dzielą się swoimi informacjami z agencjami PR. Nie jest to jednakże przeszkoda, której nie można pokonać. W Polsce jest wiele źródeł informacji, chociażby systematyczna lektura prasy (codziennej i branżowej), strony internetowe głównych graczy rynkowych, biblioteki specjalistycznych instytutów, czy publikacje instytutów badań rynkowych. Nie można też zapominać o stronie prawnej, czyli poznaniu głównych aktów prawnych regulujących działalność w danej sferze gospodarki.

Gromadzenie informacji może z czasem stać się niekończącym procesem. Wszak słynna maksyma filozofa „wiem, że nic nie wiem” objawia się najczęściej wtedy, gdy już zaczynamy lepiej poznawać tajniki danej dziedziny. Trudno powiedzieć ile czasu należy poświęcić na zdobywanie i analizowanie informacji. Nierzadko ta część procesu planowania strategicznego może zajmować nawet ponad 50 % całkowitego czasu poświęconego na przygotowania kampanii PR. Jak często korzystamy z modelu PEST lub SWOT na tym etapie pracy? To pytanie wciąż pozostaje otwarte. To z pewnością dobry początek na uporządkowanie zdobytych informacji. W analizie PEST bierze się pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na funkcjonowanie danej organizacji (marki i / lub firmy naszego klienta). Rozważa się wpływ czterech rodzajów czynników: politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych. Część ekspertów mówi coraz częściej o analizie EPISTLE. Jest to rozbudowana analiza PEST, uwzględniająca także wpływ dwóch nowych czynników, legislacyjnych i ekologicznych, na funkcjonowanie danej organizacji.

Drugi model - analiza SWOT jest bardzo dobrze znana wszystkim praktykom marketingu w Polsce. Pokazuje ona, co jest mocną a co słabą stroną danej organizacji (tu patrzy się na czynniki wewnętrzne, na które wpływ ma firma i / lub marka Klienta). Z drugiej jednak strony obserwuje się jaki wpływ na markę i / lub firmę, mogą mieć czynniki zewnętrzne, co będzie szansą lub zagrożeniem w dalszym rozwoju danej organizacji.

Wszystkie te modele mają jedynie pomóc w identyfikacji zagadnień, którymi należy się wkrótce zająć. Eliminacja słabych stron lub wzmocnienie mocnych, może być zdefiniowana jako cel wszystkich działań strategicznych. Spojrzenie z różnych stron pomaga w prawidłowym określeniu, co tak naprawdę jest problemem komunikacyjnym danej marki i / lub firmy. Nierzadko okazuje się, że dzięki prawidłowo przygotowanej analizie sytuacji, cele sprecyzowane przez Klienta są inne od określonych na podstawie rzetelnej analizy. Można też spojrzeć na dane zagadnienie z różnym nastawieniem czasowym. Inne będą cele krótkookresowe, inne zaś, nie zawsze spójne, cele długoterminowe. Wybór będzie zależał od Klienta. Dobrze jest jednak pokazać, na czym będzie polegała różnica. Ważnym jest, by określenie celów następowało po wykonaniu analizy sytuacji, nie zaś przed nią. Krok następny do zdefiniowanie do kogo będą adresowane działania PR. Często kampania PR będzie przygotowywana z myślą o wielu odbiorcach, korzystając z innych form przekazu i treści komunikatu.

Sposób realizacji celów, czyli strategia działań, powinna być przygotowywana przez agencję PR. Klient zaś powinien podzielić się swoimi sugestiami i doświadczeniami. Tym sposobem będzie można uniknąć powielania pomysłów i skorzystać z know how firmy. Propozycje działań PR (czasami definiowane jako taktyki) staną się naturalną konsekwencją opracowywanej strategii i będą polem do popisu dla kreatywności agencji. Tak więc, przed przystąpieniem do realizacji jakiegokolwiek zlecenia Klienta, koniecznym jest przygotowanie planu strategicznego dla danej marki i/ lub firmy.

Strona 1 z 1 1

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


Julita Dąbrowska

Od ponad 2 lat prowadzi agencję public relations KALITERO. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, sekretarz Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Członek Zarządu Fundacji Wspólna Droga. Współtworzyła ...

Ostatnie artykuły tego autoraSmartfon – gadżet typowego „leminga”?

W kwietniu 2013 dom mediowy MEC już po raz trzeci zrealizował badanie dotyczące użytkowania smartfonów przez ...

„Wejdź do gry” z Heinekenem i Jose Mourinho

Codzienne losowania, innowacyjne nagrody i inspirujący Jose Mourinho - 14 lutego, wraz ze startem fazy pucharowej ...

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Właściciel marki Škoda Auto, Volkswagen Group Polska, prowadzi na swojej stronie internetowej kampanię „ŠKODA – Talk ...

Gest, który uczyni cię wiarygodnym

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy ...

,,Był rok 2009 czasem między-epoki. W polskiej polityce cza­sem pogarszania jej jakości i dominacji źle rozumianego PR" - Jerzy Nowakowski, Przewodnik Katolicki