Zamknij
Wiedza PR - Etyka PR

Etyczne Dylematy PR-owca

Ewa Hope, 2009-05-19 14:20:52

Praca osoby zajmującej się prowadzeniem działań z zakresu Public Relations jest profesją – wprawdzie stosunkowo młodą, liczącą sobie około 100 lat , lecz można powiedzieć, że istnieje zawód PR-owca. Ponieważ jest to zawód, można również czynić próby tworzenia systemu wartości charakterystycznego dla tego zawodu i norm, które by je chroniły. Działalność public relations traktowana jako funkcja zarządzania, powinna być jednocześnie analizowana jako część działań związanych z przedsiębiorczością najszerzej rozumianą, a więc podlegającą rozważaniom takiej dyscypliny jak etyka biznesu. Ponieważ jest to zawód i jednocześnie rodzaj działalności związanej z przedsiębiorczością, należy rozpatrywać problem funkcjonowania zasad etycznych i dylematów moralnych pojawiających się w trakcie wykonywania prac z zakresu Public Relations w tych dwóch – wyżej przedstawionych aspektach...

Praca osoby zajmującej się prowadzeniem działań z zakresu Public Relations jest profesją – wprawdzie stosunkowo młodą, liczącą sobie około 100 lat , lecz można powiedzieć, że istnieje zawód PR-owca. Ponieważ jest to zawód, można również czynić próby tworzenia systemu wartości charakterystycznego dla tego zawodu i norm, które by je chroniły.

Działalność public relations traktowana jako funkcja zarządzania, powinna być jednocześnie analizowana jako część działań związanych z przedsiębiorczością najszerzej rozumianą, a więc podlegającą rozważaniom takiej dyscypliny jak etyka biznesu. Ponieważ jest to zawód i jednocześnie rodzaj działalności związanej z przedsiębiorczością, należy rozpatrywać problem funkcjonowania zasad etycznych i dylematów moralnych pojawiających się w trakcie wykonywania prac z zakresu Public Relations w tych dwóch – wyżej przedstawionych aspektach.

Public relations jako „funkcja zarządzania”, jest dziedziną, w której kontakty międzyludzkie stanowią podstawę wykonywanej pracy, i tak jak każda tego rodzaju działalność jest niewolna od dylematów etycznych.

„Istotę public relations można określić za pomocą kilku kluczowych słów. Są to: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność, zaufanie, harmonia i poszukiwanie wzajemnego zrozumienia”1. Istotą więc pracy osoby pełniącej funkcję PR –owca, byłoby kreowanie reputacji firmy, osoby, instytucji, poprzez budowanie zaufania, harmonii instytucji z otoczeniem i wzajemnego zrozumienia. Firma, będąc w pełni wiarygodną , uzyskuje tym samym odpowiedni odzew społeczny, w postaci akceptacji działań rynkowych, kupna produktu lub usługi, przywiązania do marki. To, co stanowi podstawę działań PR, to informowanie, zmiana nastawienia społecznego na pożądane poprzez przekazywanie informacji – wiarygodnych, prawdziwych, rzetelnych.

Zasady etyczne, funkcjonujące normy postępowania i preferowany system wartości, jest nieodłącznym elementem pracy każdego zawodu. Bardzo często zawody, dla których zaufanie społeczne, jak również świadomość ważności podejmowanych działań ze względu na szeroko rozumiane dobro społeczne powodują, że przedstawiciele danego zawodu budują wokół swojej profesji nie tylko zestaw rytuałów, ceremoniałów mających utwierdzić adepta zawodu w wyjątkowości tej profesji, lecz stwarzając w ten sposób pewną barierę, próg nie zawsze możliwy do przekroczenia dla każdego. Specjalny rodzaj rytuału związany z przyjęciem w poczet wykonawców zawodu – ślubowanie lekarskie, pasowanie w wojsku, uroczyste wręczanie czepka pielęgniarskiego, skomplikowane egzaminy w różnych formach zawodów prawniczych - wszystkie te elementy powodują, że dany zwód cieszy się w społeczeństwie szacunkiem, a wykonawców jego napawa dumą, Jeszcze do początku XX wieku bardzo popularne były cechy zawodowe, które zrzeszały wykonawców danego zawodu, i choć nie o wszystkich można by powiedzieć, że podejmują szczególnie odpowiedzialny rodzaj pracy w społeczeństwie, to każda taka organizacja starała się wytworzyć i ugruntować w swoich członkach zasady rzetelności zawodowej, które miały być gwarancją dalszej pomyślności zawodowej a jednocześnie generować zaufanie społeczeństwa – odbiorców tych działań, czy bardziej marketingowo – klientów.

Oczywiście w każdym zawodzie zdarzają się naruszenia norm etycznych, to tym bardziej , niektóre z tych zawodów starały się wypracować wewnętrzny system kontroli, czy nawet sankcji – taką rolę „strażnika” pełniły i pełnią samorządy zawodowe – izby z odpowiednimi działami zajmującymi się rozstrzyganiem przewinień natury etycznej.

Jeszcze do niedawna było naturalne używanie określenia Etosu zawodowego – i nie był to ani slogan reklamowy, ani komunał. Etos zawodowy był powiązany ze szczególnie rozumianą rzetelnością zawodową – rzetelnością, która była nie tylko wysokiej jakości pracą, umiejętnością, szeroką wiedzą, lecz wyrażała się również w poszanowaniu i pielęgnowaniu pewnego, charakterystycznego dla danego zawodu systemu wartości.

Zawód jest więc „zespołem ról zawodowych, to jest takich, dzięki którym pewne funkcje są ogólnie cenione w społeczeństwie, a jednocześnie zarabia się na życie”2 Dodać należałoby posiadanie odpowiednich kwalifikacji do pełnienia tychże ról i świadczenia usług.

„Zajmując się specjalnie sytuacjami, wobec których dany zawód stawia człowieka szczególnie często, etyki zawodowe liczą się w swoich ocenach z popieraniem lub przynajmniej niezakazywaniem tego, co usprawnia działalność zawodową.” 3 Wyrażony przez prof. Ossowską pogląd można by nazwać zgoła utylitarnym, lecz – jeśli byłby prawdziwy – dość niebezpiecznym. Uzasadniałby podejmowanie czynów, które mogą być oceniane jako dobre z punktu widzenia przedstawicieli tego zawodu, nie biorąc pod uwagę tzw dobra społecznego: tzw „usprawnianie działalności zawodowej” niekoniecznie idzie w parze z dobrem osoby, której dotyczą lub społeczeństwa.

Strona 1 z 3 1 2 3 »

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


Ewa Hope

Ostatnie artykuły tego autoraEtyczne aspekty Public RelationsEtyczne aspekty Public Relations

Artykuł jest próbą opisu i analizy najczęściej spotykanych naruszeń norm moralnych w działalności public relations w ...

„Wejdź do gry” z Heinekenem i Jose Mourinho

Codzienne losowania, innowacyjne nagrody i inspirujący Jose Mourinho - 14 lutego, wraz ze startem fazy pucharowej ...

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Właściciel marki Škoda Auto, Volkswagen Group Polska, prowadzi na swojej stronie internetowej kampanię „ŠKODA – Talk ...

Gest, który uczyni cię wiarygodnym

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy ...