Zamknij
Wiedza PR - PR i prawo

Legalna muzyka sprzedaje!

Witold Sokołowski, 2011-01-23 21:22:12

Legalna muzyka sprzedaje!

Właściciele dobrych sklepów i zakładów usługowych wiedzą nie od dziś, że muzyka podnosi sprzedaż, ale odtwarzając ją powinni pamiętać o obowiązkowych opłatach na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Klienci chętniej wybierają i polecają innym lokale, w których odtwarzana jest dobra muzyka. Gotowi są też nabyć droższy produkt, jeśli sprzedaży towarzyszy chwytliwa melodia; lepiej zapamiętują miejsce zakupu i chętniej do niego wracają. Do takiej konkluzji prowadzi analiza wyników badania zatytułowanego „Wpływ muzyki na zachowania konsumentów”, przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Związku Producentów Audio Video (ZPAV) w czerwcu 2010.

Muzyka zwiększa sprzedaż i lojalność klientów

Już w latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia amerykański psycholog R. E. Millman1 udowodnił, że muzyka odtwarzana w lokalach handlowych i usługowych może zwiększyć sprzedaż średnio nawet o 38 proc. O ile przedsiębiorcy doskonale wykorzystują mechanizm wpływu muzyki na konsumpcję, to często niestety zdają się zapominać o obowiązku uiszczania opłat na rzecz organizacji, takich jak Związek Producentów Audio Video, Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych czy Stowarzyszenia Artystów, za jej publiczne odtwarzanie.

Trudno się nie zgodzić z twierdzeniem, że każdy punkt handlowy czy usługowy jest bardziej atrakcyjny dla klientów, jeśli odtwarzana jest w nim muzyka. Już od lat wiadomo, że ma ona również istotny wpływ na poziom sprzedaży, lojalność klientów, a także na efektywność pracowników.

Według badań R. E. Millmana, mierzących wpływ muzyki na poziom sprzedaży, wzrost obrotów w badanych punktach handlowych był najbardziej widoczny w grupie wiekowej poniżej 25 lat i zwiększył się aż o 51 proc. Nieco mniejszy wpływ dało się odnotować w grupie wiekowej 26-50 lat (11 proc.) i ponownie wyższy wśród osób w wieku powyżej 50 lat, gdzie obroty wzrosły o 26 proc.

Inne badania potwierdzają pozytywną korelacje między muzyką, a lojalnością klientów2. Konsumenci znacznie chętniej odwiedzają ponownie lokale, w których obecna jest ciekawa muzyka.

Trzecim ważnym efektem odtwarzania muzyki w miejscu pracy jest jej wpływ na wzrost efektywności pracowników. Badania przeprowadzone w latach dziewięćdziesiątych3 wskazują, że płynąca w tle muzyka skraca czas i poprawia jakość wykonywanych zadań oraz zwiększa satysfakcję z pracy.

Lokale z muzyką mają lepszą atmosferę

Muzyka w restauracji czy klubie jawi się jako ważny element składowy atmosfery wnętrza. To właśnie ona często wpływa na ostateczny wybór lokalizacji podczas wypadu z przyjaciółmi lub romantycznej kolacji. Tak, według badania TNS OBOP dla ZPAV, twierdzi siedmiu na dziesięciu bywalców lokali gastronomicznych.

Dlaczego muzyka jest dla nas tak ważna? Jak podaje TNS OBOP, przeszło cztery piąte klientów przyznało, że dobra muzyka odtwarzana w odwiedzanych lokalach pozytywnie wpływa na nastrój ich i osób im towarzyszących. Co istotne, przekłada się to również na konkretne zyski, ponieważ blisko trzy czwarte klientów jest gotowe wybrać pub z interesującą muzyką, nawet jeśli piwo będzie w nim droższe. W dodatku ośmiu na dziesięciu gości lokali gastronomicznych przyznaje, że dzięki muzyce lepiej zapamiętują takie miejsce i chętniej do niego powracają.

O znaczeniu muzyki nieco częściej mówią kobiety niż mężczyźni, a im wyższe wykształcenie, młodszy wiek oraz lepsza sytuacja materialna, tym częściej takie osoby zwracają uwagę na muzykę prezentowaną w klubach czy restauracjach. Okazuje się jednak, że nawet wśród osób starszych oraz z niższym wykształceniem znajdziemy sporą grupę wybierającą miejsca umilające klientom czas muzycznym repertuarem.

Klienci bardziej cenią sobie relaks z muzyką w tle

Zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne czy SPA to miejsca coraz częściej odwiedzane przez Polaków. W przeszłości pojawiały się często opinie negujące komercyjną wartość odtwarzanej w nich muzyki. Tymczasem, jak pokazują badania przeprowadzone przez TNS OBOP, na poczucie komfortu największy wpływ ma obsługa, z którą można sobie uciąć miłą pogawędkę (blisko 74 proc. respondentów), oraz właśnie dobra muzyka (ok. 47 proc. wskazań). Przeszło połowa klientów salonów urody woli korzystać z tych punktów, w których gra muzyka, niż tych w których jej nie ma. Dwie trzecie klientów tego typu miejsc twierdzi, że dobra muzyka podczas zabiegów kosmetycznych pomaga im się skutecznie zrelaksować.

Warto również zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku lokali gastronomicznych, klienci są w stanie płacić więcej w salonach, w których mogą posłuchać muzyki. Uważa tak przeszło połowa klientów salonów urody, którzy nie chcieliby obniżki ceny usługi, gdyby było to związane z brakiem muzyki w zakładzie.

Muzyka to produkt chroniony prawem autorskim

Mimo, że wnioski wskazujące na pozytywny wpływ muzyki na prowadzoną działalność gospodarczą są powszechnie znane od lat, to wiele osób ciągle zdaje się zapominać, że muzyka nie jest darmowa, a za jej odtwarzania w miejscach publicznych należy płacić.

W ciągu 5 ostatnich lat blisko ośmiokrotnie wzrosła liczba podmiotów, które zawarły umowę ze Związkiem Producentów Audio Video (ZPAV) na legalne odtwarzanie muzyki i uiszczają z tego tytułu opłaty. Według raportu podsumowującego działalność Związku w 2009 roku, 8 500 firm w blisko 15 000 lokali miało prawo do odtwarzania muzyki. Wysokość wpływów za ten rok wyniosła 12 mln zł. Według prognoz na 2010 rok, wartość opłat sięgnie 16 mln zł, przy 13 500 umów i objętych nimi 20 000 lokali. Na przykład w dużo mniejszej Danii, liczącej zaledwie 5,5 mln obywateli, aż 66,5 tys. firm funkcjonuje w zgodzie z prawem i uiszcza odpowiednie opłaty. Równie wysokim wskaźnikiem ściągalności mogą się poszczycić OZZ w innych krajach UE, a ich funkcjonowanie jest dla przedsiębiorców normalną praktyką.

Niestety, ciągle jeszcze wielu właścicieli lokali korzystających z muzyki nie wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat za jej odtwarzanie. Nie chcąc przyjąć do wiadomości, że muzyka to też produkt, który powstał dzięki wytężonej pracy wielu osób - począwszy od autorów, poprzez wykonawców, kończąc na producentach. W myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. każdy podmiot gospodarczy, wykorzystujący w swojej działalności fonogramy i wideogramy, zobligowany jest do odprowadzania opłat z tytułu ich eksploatacji.

Zainkasowane przez ZPAV środki są dzielone pomiędzy uprawnionych producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, proporcjonalnie do zakresu wykorzystania ich repertuaru. Działania Związku, który występuje w imieniu producentów, są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia biznesu muzycznego szczególnie w kontekście spadającej sprzedaży muzyki i strat związanych z piractwem w Internecie. Dla wielu mniejszych firm fonograficznych środki dostarczane przez ZPAV stanowią najważniejszy element budżetu, który pozwala im kontynuować tworzenie muzyki. Przedsiębiorcy płacący za wykorzystywanie muzyki w swoich firmach nie tylko wykazują się właściwym poszanowaniem dla należnych praw autorskich i praw pokrewnych, ale również potwierdzają, że rozumieją mechanizmy działania firm fonograficznych, dla których muzyka jest podstawowym produktem – dodaje Remigiusz Łupicki, właściciel Firmy My Music.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.dj.zpav.pl oraz www.zpav.pl, www.zaiks.pl oraz www.stoart.org.pl.

1. Milliman, R.E. “Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers”, Journal of Marketing, 46 (1982)
2. Dube, L., Chebat, JC., Morin, S., “The Effects of Background Music on Consumers’ Desire to Affiliate in Buyer-Seller Interactions” Psychology and Marketing, 12 (1995)
3. Blood, D.J. and Ferriss, S.J. “Effects of Background Music on Anxiety, Satisfaction with Communication, and Productivity”, Psychological Reports, 72/1 (1993) oraz North, A.C. and Hargreaves, D.J. “Musical Tempo, Productivity & Morale”,unpublished manuscript, (1999)

Zdjęcie: JoLin / photoxpress.com.

Strona 1 z 1 1

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze