Zamknij
Recenzje

Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny

Ana Cichocka, 2011-02-27 20:40:56

Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny

Wydawnictwo Innowacyjne „Novae Res” opublikowało w 2010r. książkę pt. „Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny” autorstwa dr Ewy Urbaniec. Książka składa się z 3 części. Celem części pierwszej jest przedstawienie światowej historii product placement oraz uzupełnienie jej o informacje dotyczące tego zjawiska w kinematografii polskiej. W drugiej części określono specyfikę tego zjawiska i jego miejsce we współczesnej myśli medioznawczej oraz przedstawiono klasyfikację product placement. W części trzeciej znajdują się interpretacje w kontekście PP wybranych polskich dzieł filmowych powstałych w latach 1989–2006.

„Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny” to synteza wiedzy teoretycznej, dotyczącej terminologii i pewnych wątków teoretyczno-poznawczych z oczekiwaniami praktyków, którzy w jednym opracowaniu mają możliwość poznać stronę praktyczną product placementu, konkretne przykłady dotyczące narzędzi i technik, a także zalecenia i ostrzeżenia przed popełnianymi błędami.

Książka próbuje odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących podstawowej sfery pojęciowej, śledzi historyczne przemiany współczesnego product placementu, umiejscawia go pośród innych technik działalności marketingowej, uwypukla motywy historyczne, marketingowe i psychologiczne, a nawet przesuwa obszar zainteresowania od reklamy ku badaniom medioznawczym oraz inspiracjom wynikającym z narastającej złożoności i dynamiki realiów powstawania współczesnego kina.

Jej lektura jest znakomitą przygodą intelektualną. Stwarza magię obcowania z ciekawym i przydatnym materiałem o charakterze zarówno teoretycznym jak również praktycznym. Opracowanie stanowi solidne dzieło, omawiające bardzo szeroką gamę zagadnień składających się na problematykę product placementu. Napisana jest rzetelnie, sprawnie, przejrzyście, komunikatywnie. Bardzo silną stroną tej książki są omawiane analizy przypadków, pozwalające czytelnikowi na praktyczne zweryfikowanie tekstu opisowego ze znanymi dziełami kina. Dr Ewa Urbaniec odwołuje się do trafnie dobranej literatury oraz opinii uznanych specjalistów z tej dziedziny.

Książka napisana jest prostym językiem, choć autor przedstawia całe spektrum działań wokół product placementu i pokazuje działania na licznych przykładach. Niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia świadomości i potrzeby współdziałania menedżerów PR z twórcami filmów. Zainteresuje również przedsiębiorców i właścicieli firm, dla których dobry wizerunek jest podstawą w budowaniu spójnej strategii marki.

Strona 1 z 1 1

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze