Zamknij
Wiedza PR - Studium przypadku

Restrukturyzacja bez strajków jest możliwa!

Joanna Pytlakowska, 2009-11-10 07:01:55

Jak skutecznie przeprowadzić restrukturyzację firmy? Jak przekonać do odejścia z firmy 480 pracowników zachowując autorytet zarządu i nie dopuszczając do strajku? To nie jedyne wyzwania, przed którymi stanęła Agencja Pegasus Public Relations doradzając podczas restrukturyzacji przedsiębiorstwu PAK SERWIS, wchodzącemu w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK).

PAK SERWIS jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w budownictwie, montażu, remontach, modernizacji urządzeń i instalacji energetycznych oraz przemysłowych. Do czasu swojej restrukturyzacji większość prac firma realizowała dla macierzystej Elektrowni i nie odczuwała potrzeby pozyskiwania klientów z zewnątrz. Sytuacja uległa zmianie wraz z kłopotami „firmy-matki” oraz wstrzymaniem zaawansowanej inwestycji w Elektrowni Pątnów II o wartości 377 mln euro. PAK SERWIS stanął przed trudną decyzją restrukturyzacji zakładu, która wiązała się m.in. z redukcją zatrudnienia o ponad czterysta osób. Ratunkiem wydawał się być Program Dobrowolnych Odejść (PDO), który przewidywał odprawy dla odchodzących pracowników. Zagrożeniem było odejście z firmy najbardziej wartościowych pracowników. Ponadto istniało ryzyko ewentualnego przerwania negocjacji i strajku robotników, co z kolei mogło spowodować zablokowanie restrukturyzacji co doprowadziłoby do utraty płynności finansowej spółki. Audyt przeprowadzony przez Pegasus Public Relations wykrył złożone problemy związane z wdrożeniem PDO takie jak: niedostateczna komunikacja wewnętrzna, zbyt duże uzależnienie od projektów realizowanych dla ZE PAK, przyjęte układy zbiorowe pracy i trudna sytuacja finansowa spółki.

Komunikacja wewnętrzna bez tajemnic

Wyznaczone przez Agencję krytyczne obszary komunikacji wewnętrznej zostały zbadane przez Pegasus Public Relations i rozpoczęły się wielotorowe działania. Z jednej strony zbadane zostały już istniejące narzędzia komunikacji wewnętrznej takie jak gazetka zakładowa „Remontowiec” i tablice informacyjne. Z drugiej strony od początku współpracy z PAK SERWIS Agencja doradzała zarządowi jak budować jego wiarygodny wizerunek, który korzystnie miał wpłynąć na przebieg restrukturyzacji (Wykres 1).

W „Remontowcu” i tablicach informacyjnych Agencja wprowadziła widoczne dla pracowników zmiany. Wydźwięk gazetki zmienił się z hurraoptymizmu na realizm. Oznaczało to uproszczenie skomplikowanego języka artykułów, usunięcie z rubryki rozrywkowej horoskopu i humoru. Tuż przed zakończeniem możliwości zgłoszeń pracowników do PDO, „Remontowiec” ukazywał się w wersji czarno-białej, aby uzmysłowić pracownikom, że firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W gazetce zakładowej zostały umieszczone podziękowania dla odchodzących pracowników oraz wypowiedzi ich przełożonych. Tablice informacyjne - narzędzie komunikacji docierające nawet do pracowników nie mających na co dzień dostępu do komputera - zostały uporządkowane i przeszklone (aby nie wieszać w nich ulotek i reklamówek). Firma poprzez tablice informacyjne natychmiast informowała o postępach w negocjacjach ubiegając związki zawodowe i uniemożliwiając im interpretację informacji przekazywanych przez zarząd. Sama dystrybucja biuletynu również wymagała specjalnego podejścia. Osobami dystrybuującymi „Remontowca” w PAK SERWIS były referentki. To one miały osobisty kontakt z każdym pracownikiem. Dzięki przeszkoleniu spełniały one zadanie „przekaźnika” informacji dwustronnej – ich osobiste kontakty i rozmowy z pracownikami pozwalały poznać nastroje panujące w firmie oraz wyjaśniać nieporozumienia powstałe z powodu plotek.

Kampania informacyjna dotycząca PDO wymagała nowych kanałów dotarcia do pracowników. Agencja wprowadziła elementy wspierające kampanię informacyjną w postaci broszury informacyjnej w całości poświęconej restrukturyzacji oraz Dodatków Specjalnych do „Remontowca”. Dzięki nim pracownicy wiedzieli czym jest restrukturyzacja, jakie są jej etapy, co dzięki restrukturyzacji osiągnie PAK SERWIS i oni sami, kto może skorzystać z PDO itd. Dodatki Specjalne informowały na bieżąco o kolejnych etapach wprowadzania programu PDO. Dzięki natychmiastowemu przekazywaniu informacji, ryzyko pojawienia się niepożądanych plotek i niedomówień zmniejszyło się. Jednocześnie wzrastało zaufanie do zarządu jako źródła informacji. Agencja przeprowadziła szkolenia dla kadry kierowniczej PAK SERWIS, na których mówiła jak radzić sobie z emocjami własnymi i pracowników, jak reagować na agresję, załamanie się lub rozpacz pracownika podczas zwolnienia z pracy. Zadaniem kierowników było zmniejszenie poczucia niepewności w nowej sytuacji. Rozmowy musiały być pokierowane w taki sposób, aby zachęciły do pozostania w firmie najwartościowszych pracowników a pozostałych do skorzystania z PDO.

Negocjacje bez agresji

Najgorętsza atmosfera panowała przy stole negocjacyjnym, przy którym zasiedli zarząd i związki zawodowe. Agencja przeszkoliła zarząd jak:

  • zapobiec zerwaniu rozmów;
  • poradzić sobie z ewentualną agresją;
  • poprawić swoją pozycję negocjacyjną;
  • osłabić silną pozycję działających na terenie zakładu pięciu związków zawodowych;
  • zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi informacji.

 

Dopuszczenie do rozmów w roli obserwatorów przedstawicieli pracowników nazwanych Mężami Zaufania oraz przyjęcie przez wszystkie strony jednolitych zasad negocjacji zablokowało przekazywanie fałszywych wiadomości przez związki zawodowe. Działania Agencji pozbawiły związki zawodowe ważnego argumentu przetargowego.

Po zakończeniu działań związanych z PDO, Agencja przeprowadziła w PAK SERWIS badanie komunikacji wewnętrznej. Pracownicy sygnalizowali problemy z niewystarczającą komunikacją dwustronną oraz brak spotkań pozwalających na wymianę opinii na temat spółki i jej przyszłości. Agencja zaproponowała następujące rozwiązania: wprowadzenie w „Remontowcu” rubryk: „Listy do Redakcji” i „Nowinki Technologiczne” oraz zainstalowanie na terenie PAK SERWIS skrzynek na listy od pracowników. Takie zmiany były pierwszymi krokami w budowaniu komunikacji dwustronnej. Udział pracowników w tworzeniu gazetki zmieniał ich postawy wobec samodzielnego inicjowania zmian. Agencja zaproponowała stworzenie stałego harmonogramu spotkań zarządu z kierownikami oraz kierowników z zespołami. Kontakty między zarządem a pracownikami poprawiły się po zorganizowanej wspólnej Wigilii - pierwszej od początków istnienia firmy. Ponieważ w firmie pracowało w tym czasie około 500 osób (480 pozostałych pracowników już odeszło wcześniej w ramach przeprowadzonej restrukturyzacji) Wigilia była podzielona na cztery tury. Była to świetna okazja dla pracowników aby osobiście wyrazić opinie na temat zachodzących zmian a dla zarządu doskonała możliwość osobistego podziękowania za trud, wysiłek i zaangażowanie ale przede wszystkim wysłuchania uwag pracowników.

Powtórzone przez Agencję w kwietniu 2004 r. badania wykazały wzrost wiarygodności zarządu a wprowadzony regularny i systematyczny harmonogram spotkań wewnętrznych został wysoko oceniony przez kadrę kierowniczą. Pojawiły się pierwsze oznaki komunikacji dwustronnej – pracownicy piszą listy do redakcji „Remontowca” i interesują się przyszłością firmy. Informacje pojawiające się w nowych rubrykach gazetki zakładowej zostały uznane przez kierowników za wystarczające.

Spółka rozpoczęła też komunikację ze swoimi potencjalnymi i przyszłymi klientami. Agencja zastąpiła istniejącą czarno-białą stronę internetową www.pakserwis.pl, nowoczesną witryną zarządzaną poprzez system CMS (Content Management System). CMS pozwala w szybki i prosty sposób zarządzać zawartością strony internetowej. Ponadto agencja opracowała i przygotowała zewnętrzny biuletyn PAK SERWIS NEWS, który jest miesięcznikiem dystrybuowanym pocztą elektroniczną i tradycyjną. Celem biuletynu jest przedstawienie osiągnięć spółki i prowadzonych projektów oraz kreowanie wizerunku PAK SERWIS. Pierwsze rozmowy z odbiorcami biuletynu pokazały, że PAK SERWIS NEWS spełnia swoje zadanie i jest dobrze odbierany.

Restrukturyzacja bez strajków

W wyniku działań zaproponowanych przez Agencję, restrukturyzacja PAK SERWIS przebiegła terminowo i zakończyła się powodzeniem. Z Programu Dobrowolnych Odejść skorzystało 487 osób (43% załogi), co było najlepszym wynikiem w Grupie ZE PAK. Do pozostania w firmie udało się nakłonić najbardziej wartościowych pracowników. Podczas trudnych negocjacji i całego procesu restrukturyzacji nie doszło do żadnych strajków ani bojkotów, a także udało się zachować działania Agencji w poufności. Wiarygodność zarządu jako źródła informacji dla wszystkich pracowników wzrosła. Załoga zaufała zarządowi na tyle, że udzieliła firmie kredytu pieniężnego na przeprowadzenie kampanii remontowej. Kredyt polegał na wstrzymaniu na okres od maja do września 2003 roku wypłaty premii oraz części wynagrodzeń pracowników, których zarobki były wyższe od średniej w spółce. Spójna i konsekwentna komunikacja wewnętrzna okazała się receptą na skuteczną restrukturyzację.

Artykuł pierwotnie ukazał się w biuletynie firmy Pegasus Public Relations w czerwcu 2004.

Strona 1 z 1 1

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


Joanna Pytlakowska

Ostatnie artykuły tego autoraCzy jest możliwe wykreowanie marki w mediach bez inwestycji w działania reklamowe?

Czy można sprawić, aby wzrosło zainteresowanie Klientów oraz mediów produktami postrzeganymi jako lokalne? Jak wprowadzić markę ...

„Wejdź do gry” z Heinekenem i Jose Mourinho

Codzienne losowania, innowacyjne nagrody i inspirujący Jose Mourinho - 14 lutego, wraz ze startem fazy pucharowej ...

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Właściciel marki Škoda Auto, Volkswagen Group Polska, prowadzi na swojej stronie internetowej kampanię „ŠKODA – Talk ...

Gest, który uczyni cię wiarygodnym

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy ...