Zamknij
Wiedza PR - PR i prawo

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Ernest Samsel, 2009-05-18 16:15:47

Od 2003 r. świadczenie usług drogą elektroniczną jest określone w drodze ustawy (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, dalej „ustawa”). Ustawa ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa osobom prowadzącym działalność gospodarczą prowadzoną za pośrednictwem Internetu. Określa ona m.in. obowiązki usługodawców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączające odpowiedzialność oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z takich usług. Z racji krótkiego okresu obowiązywania ustawy nie wykształciła się jeszcze jednolita praktyka jej stosowania. Zdaniem firmy Sarto Public Relations, ustawa stanowi jednak ważny element tworzący zręby e-społeczeństwa, w którym coraz większa część działalności gospodarczej odbywa się przy wykorzystaniu sieci internetowej.

Od 2003 r. świadczenie usług drogą elektroniczną jest określone w drodze ustawy (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, dalej „ustawa”). Ustawa ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa osobom prowadzącym działalność gospodarczą prowadzoną za pośrednictwem Internetu. Określa ona m.in. obowiązki usługodawców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączające odpowiedzialność oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z takich usług.

Z racji krótkiego okresu obowiązywania ustawy nie wykształciła się jeszcze jednolita praktyka jej stosowania. Zdaniem firmy Sarto Public Relations, ustawa stanowi jednak ważny element tworzący zręby e-społeczeństwa, w którym coraz większa część działalności gospodarczej odbywa się przy wykorzystaniu sieci internetowej.

Definicja

Zasadniczym elementem ustawy jest definicja świadczenia usług drogą elektroniczną. Polega ono na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Przykłady usług elektronicznych to zawieranie umów sprzedaży towarów przez sklepy internetowe, dołączanie przez operatorów telekomunikacyjnych do SMS-ów wiadomości reklamowych, usługi przechowywania danych (hosting) oraz usługi przekazywania informacji handlowych pocztą elektroniczną, o ile odbywa się ono na żądanie odbiorcy (mailing). Definicja powyższa obejmuje świadczenie wszelkich usług w tzw. trybie on-line, tj. przy wykorzystaniu połączenia z Internetem.

Warto jednak zaznaczyć, że ustawy nie stosuje się do używania poczty elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych; korzystania z bankomatów i parkometrów; wykorzystywania kart płatniczych oraz pieniądza elektronicznego; świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli odbywa się ono w ramach struktury organizacyjnej usługodawcy, jak również świadczenia usług w tzw. trybie off-line (np. sprzedaż bazy danych na płycie CD).

Obowiązek informowania

Ustawa nakłada na podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną szereg obowiązków informacyjnych. Usługodawcą jest każda osoba fizyczna lub inny podmiot nawet nieposiadający osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną. Usługodawca powinien w każdej przesyłanej informacji podać w sposób wyraźny i jednoznaczny swój adres elektroniczny, imię i nazwisko, swoją nazwę lub firmę oraz adres. Niezastosowanie się do powyższego obowiązku stanowi wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny. Karze tej podlegają osoby fizyczne popełniające powyższe wykroczenie (a nie osoba prawna, czyli przedsiębiorca).

Zakaz spamu

Ustawa zakazuje przesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (tzw. spam). W rozumieniu ustawy taką informacją jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy. Przesyłanie tego typu informacji może nastąpić wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody przez odbiorcę na jej otrzymywanie.

Zgoda usługobiorcy

Zgoda usługobiorcy musi być jasna i jednoznaczna (nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) oraz może być odwołana w każdym czasie. Poza tym usługodawca ma obowiązek wykazać uzyskanie zgody.

Strona 1 z 2 1 2 »

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


Ernest Samsel

Ernest Samsel jest adwokatem i członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach sądowych i arbitrażowych. Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr ...

Ostatnie artykuły tego autoraLatająca Galeria. Jak zostać mecenasem sztuki?

Latająca Galeria to szansa wzbogacenia wizerunku firmy poprzez organizowanie wystaw sztuki współczesnej we własnej siedzibie. Tego ...

„Wejdź do gry” z Heinekenem i Jose Mourinho

Codzienne losowania, innowacyjne nagrody i inspirujący Jose Mourinho - 14 lutego, wraz ze startem fazy pucharowej ...

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Właściciel marki Škoda Auto, Volkswagen Group Polska, prowadzi na swojej stronie internetowej kampanię „ŠKODA – Talk ...

Gest, który uczyni cię wiarygodnym

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy ...