Zamknij
Wiedza PR - Event PR

Targi – technika wykorzystywana przez public relations

, 2009-09-30 05:50:45

Targi – technika wykorzystywana przez public relations

Rzeczywistość gospodarcza podlega ciągłym zmianom, dlatego podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa jest informacja o rynku, jakiej mogą dostarczyć również targi. Już sam udział klienta w charakterze zwiedzającego daje wiele korzyści, ponieważ udział firmy w targach pozwala wpływać na wizerunek organizacji przez odpowiedni wygląd stoiska i własne działania informacyjno – promocyjne.

Dlaczego warto
Dzięki targom przedsiębiorstwo może bezpośrednio kontaktować się z aktualnymi i potencjalnymi klientami, dostawcami, dystrybutorami, decydentami. Poza tym, na targach można przeprowadzić dużo więcej rozmów handlowych niż w normalnych warunkach. Klient staje się partnerem w dialogu, może dyskutować z osobą prezentującą produkt, dochodzi zatem do wspólnej wymiany myśli i doświadczeń. Z tego względu targi są doskonałą okazją do promocji przedsiębiorstwa i jego produktów. Dla firmy spotkanie tego typu daje możliwość zebrania informacji o całej branży, porównanie ofert innych przedsiębiorstw oraz pozwala dowiedzieć się, jakie trendy mogą być w przyszłości.

Targi mogą być wykorzystane do zdementowania plotek o firmie i poprawy opinii firmy. Spotkania takie mogą być dobrą okazją do przetestowania nowych produktów, ponieważ od razu dają możliwość zbadania reakcji klientów na zaprezentowany towar. Jest to również dobra okazja do zawierania kontaktów nieformalnych podczas spotkań towarzyskich, co poprawia ogólny klimat podczas rozmów handlowych i zawierania umów.

Organizacja i lokalizacja
Organizując stoisko targowe należy uwzględnić podstawowe zasady marketingu targowego, który składa się z sześciu warstw promocji. Zostało to przedstawione za pomocą poniższego schematu:

Sześć warstw promocji według marketingu targowego

 1. Biuro handlowe (tu pomoce audio – wizualne).
 2. Powierzchnia wystawowo-informacyjna; udostępniona klientom i zwiedzającym; istotne są tu elementy, które mają przyciągnąć uwagę (fotografie, opisy techniczne, eksponaty, makiety itp.).
 3. Promocja stoiska: ruchome części stoiska, animacje, projekcje filmów, rozdawanie próbek i ulotek promocyjnych, panele wystawowe, znaczki firmowe itp.
 4. Graficzna i symboliczna oprawa ekspozycji.
 5. Tworzenie publicity na terenie targów: spotkania, seminaria, konferencje, promocja wizualna, informacje dla prasy.
 6. Tworzenie publicity poza terenem targów: wydarzenia związane z obecnością firmy na targach, konferencje prasowe, spotkania, seminaria.
Lokalizacja stoiska powinna być podporządkowana celom, jakie firma chce osiągnąć przez udział w targach. Jeśli firma chce, żeby dotarła do niej jak największa liczba odbiorców to stoisko powinno znajdować się w pobliżu głównych przejść. Jeśli firma chce prowadzić swobodne rozmowy i ma nieliczną grupę kontrahentów wówczas właściwe jest usytuowanie na uboczu. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać o wyraźnym oznakowaniu dojścia do takiego stoiska.
Istotna jest również konfiguracja samego boksu.

Typy stoisk
Wyróżnia się cztery podstawowe typy stanowisk[1]:
 • stoisko rzędowe – udostępnia się tylko jedną stronę stoiska, pozostałe trzy ściany są zamknięte. Jest to najczęściej spotykany typ na targach ze względu na niskie koszty, jednak ma ograniczoną możliwość prezentacji firmy;
 • stoisko wyspowe (blokowe) – ze wszystkich stron otoczone jest przejściami. To dobry sposób na zaprezentowanie swojej firmy, wadą takiego stoiska jest brak możliwości ulokowania zaplecza;
 • stoisko narożne – dostępne są dwie strony, a pozostałe są zamknięte. Taki układ uważa się za optymalny, ponieważ dobrze zwraca uwagę odwiedzających, a jednocześnie wiąże się z optymalnymi nakładami finansowymi;
 • stoisko czołowe („półwysep”) – trzy strony sąsiadują z przejściem, a jedną zamyka ściana. Choć z takim ustawieniem wiąże się duża możliwość prezentowania ekspozycji jest to rozwiązanie dość kosztowne. Takie stoiska cieszą się zawsze dużą frekwencją osób odwiedzających;
 • stoisko przelotowe – odmiana „półwyspu” z dwoma przeciwnie zlokalizowanymi oknami, dzięki czemu powstaje tzw. przesmyk. Ustawienie takie jest korzystne dla zwiedzających, bo daje możliwość oglądania ekspozycji podczas przechodzenia dwoma równoległymi ciągami komunikacyjnymi. Problemem jest tu odpowiednie ustawienie zaplecza.
Oddziaływanie na klienta
Stoisko musi w pełni odpowiadać założeniom systemu tożsamości firmy, ponieważ ma wpływ na jego wizerunek w oczach klientów. Z tego względu założenia projektowe dotyczące stoiska muszą uwzględniać przesłanie, jakie firma chce zawrzeć w swojej działalności, np. że jej produkty są najtańsze lub mają doskonałą jakość. Poza tym, rozwiązania architektoniczne stoiska powinny być oryginalne i funkcjonalne. Coraz częściej spotyka się stoiska piętrowe, na dole część wystawowa, a na piętrze pokoje do rozmów. Należy pamiętać też, jak ogromne znaczenie w kreowaniu wizerunku firmy ma barwa. Zgodność z barwami organizacji również należy uwzględnić przy projektowaniu wystroju stoiska.


Wystawca może zwrócić na siebie uwagę dzięki towarzyszącym na targach wydarzeniom, np. pokazom, czy konkursom. Dominujące znaczenie na tego typu imprezach mają bodźce wzrokowe, a dopiero potem słuchowe, dlatego obok odpowiednio dobranych kolorów znaczenie ma odpowiednie oświetlenie, proporcje elementów dekoracyjnych oraz ich układ. Na klienta można też oddziaływać poprzez muzykę.

Interakcja z odwiedzającymi
Kontakt z odbiorcą odbywa się przede wszystkim poprzez osobę, która obsługuje dane stanowisko. Musi to być osoba kompetentna, która posiada wiedzę o produkcie i klientach, jak również zdolności interpersonalne. Warto pamiętać, że targi są odwiedzane nie tylko przez członków danej branży i klientów, ale również dziennikarzy, którzy szukają ciekawych informacji. Wystawca powinien wykorzystać taką szansę, aby rozpropagować informacje o swojej firmie. Powinien posiadać wcześniej przygotowane na tę okazję materiały np. ofertę firmy wraz z opisanymi w niej nowościami i ich wykorzystaniem. Dobrze prezentuje się w takiej sytuacji teczka z logo firmy, w której zawarte są podstawowe informacje dziennikarskie, jak historia firmy, dane dotyczące obrotu handlowego, nowości technologiczne, opisy eksponowanych towarów, jak również wzmianki o osobach odpowiedzialnych w firmie, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji. Takie teczki mogą przydać się również podczas organizowania konferencji prasowych w czasie trwania targów.

Po targach
Podsumowania targów należałoby dokonać w tak krótkim czasie od ich zakończenia, jak to możliwe - gdy informacja o naszej firmie w pamięci odwiedzających jest wciąż żywa. Można skontaktować się bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo, z osobami spotkanymi na targach. Z dobrą reakcją spotyka się listowne podziękowanie za odwiedziny na stoisku, rozsyłanie wizytówek. Nie wolno zapomnieć o sprawdzanie oddźwięku naszej targowej obecności w prasie, czy poinformowanie ważnych osób, instytucji i organizacji życia gospodarczego o ewentualnych nagrodach targowych.

Imprezy targowe z pewnością wymagają dużego wysiłku, tak psychicznego jak i fizycznego. Stanowią też znakomity sprawdzian praktycznych umiejętności handlowców oraz sprawności organizacyjnej służb marketingowych i public relations. Każde doświadczenie i spostrzeżenie podczas targów może być wykorzystane w przyszłości, nie tylko na targach, ale przy okazji organizacji np. konferencji, seminariów czy większych spotkań z klientami.

[1] E. M. Cenker, „Public Relations”, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 202.

Strona 1 z 1 1

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


„Wejdź do gry” z Heinekenem i Jose Mourinho

Codzienne losowania, innowacyjne nagrody i inspirujący Jose Mourinho - 14 lutego, wraz ze startem fazy pucharowej ...

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Właściciel marki Škoda Auto, Volkswagen Group Polska, prowadzi na swojej stronie internetowej kampanię „ŠKODA – Talk ...

Gest, który uczyni cię wiarygodnym

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy ...