Zamknij

Wiedza PR - Teoria PR

Dobry PR-owiec nie spoczywa na laurach

Określenie „specjalista”, oprócz oczywistej informacji o odpowiednich predyspozycjach, kompetencjach i wiedzy, jaką musi posiadać osoba nosząca to miano, ma jeszcze inne, nie wprost wynikające z definicji cechy: głód wiedzy oraz umiejętność doskonalenia się.

czytaj dalej

 

Techniki public relations

Techniki public relations

Kształtowanie się public relations na przestrzeni lat doprowadzało do powstawania coraz to innych technik PR. Działania z zakresu public relations można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne uwzględniając ich odmienny charakter i cele, którym służą.

...

czytaj dalej


Bezecne wykorzystywanie piaru

Bezecne wykorzystywanie piaru

Negatywne konotacje piaru zostały przeniesione z nienajlepszych opinii o reklamie, w której – delikatnie mówiąc – eksponuje się nie zawsze prawdziwe zalety produktów. Wiedząc, jak odbiorca traktuje przekaz reklamowy, marketingowcy zwrócili uwagę na funkcje piaru. Powiedziałbym nawet, iż dzisiejszy marketing bezecnie ......

czytaj dalej


NLP jest odpowiedzialne

NLP jest odpowiedzialne

NLP – neurolingwistyczne programowanie – uczy jak zrozumieć i doskonalić samego siebie, swoje zachowania, a w tym także jak skutecznie komunikować się z innymi. Kwalifikowani trenerzy NLP –  korzystając z dorobku różnych szkół w dziedzinie psychologii, zarządzania oraz innych nurtów edukacji ......

czytaj dalej


Praktyczny charakter NLP

Praktyczny charakter NLP

NLP – neurolingwistyczne programowanie – dzięki swojej uniwersalności pozwala osobom, które uczą się jego metod skutecznie rozwijać zdolności komunikacyjne i interpersonalne w oparciu o własne, dotychczasowe doświadczenia. Siła neurolingwistycznego programowania tkwi w aktywnym treningu, poszanowaniu indywidualnego systemu wartości zarówno ucznia, jak ......

czytaj dalej


Wyższa Szkoła PR

Miliony unijnych euro, które rząd przeznacza na rozwój szkolnictwa wyższego, nie zagwarantują sukcesu na dynamicznym, międzynarodowym rynku edukacyjnym. Inwestowaniu w infrastrukturę, nowoczesne technologie informatyczne czy unowocześnianiu programów edukacyjnych powinna towarzyszyć profesjonalizacja i umiędzynarodowienie działań Public Relations.

...

czytaj dalej

Strona 3 z 17 « 1 2 ... 3 ... 17 »

Wywiad w mediach – szansa na darmową promocję czy realna groźba kryzysu?

Kryptoreklama, stres, niewłaściwa dykcja czy mimika, zbyt długie wypowiedzi i nie na temat, błędy merytoryczne – ...

"Duża gotówka, niecała stówka!" - nowa kampania produktowa Kasy Stefczyka

6 marca 2017 r. ruszyła nowa kampania Kasy Stefczyka. Tym razem bohaterowie znani z poprzednich spotów ...

Łaciate wraca na ekrany i bilboardy!

Już od marca SM MLEKPOL wraca z dwiema kampaniami reklamowymi łaciatych wyrobów: mleka i serków ...

,,Był rok 2009 czasem między-epoki. W polskiej polityce cza­sem pogarszania jej jakości i dominacji źle rozumianego PR" - Jerzy Nowakowski, Przewodnik Katolicki