Zamknij
Wiedza PR - CSR

Wolontariat pracowniczy

Adam Kuśmierczyk, 2011-11-13 15:45:30

Wolontariat pracowniczy

Trwający Rok Wolontariatu jest doskonałą okazją do rozwoju jego szczególnej formy, jaką z całą pewnością jest wolontariat pracowniczy. Rozpowszechnianie przez firmę idei wolontariatu jest doskonałą okazją na rozwinięcie społecznego zaangażowania pracowników firmy.

Wolontariat pracowniczy nie zaistniał w próżni; wypływa on z idei społecznej odpowiedzialności biznesu (dalej nazywanej CSR, popularnym i funkcjonującym także w polskich publikacjach skrótem od angielskiego Corporate Social Resposibility), która zaczęła krystalizować się w latach 50-tych w Stanach Zjednoczonych i znalazła swoje miejsce w toczonej w latach 60. i 70. debaty na temat etyki w biznesie. Samo hasło CSR można traktować jako pojęcie-parasol dla różnych koncepcji relacji biznes-społeczeństwo (społeczność, często lokalna), zakładających pewne powinności tego pierwszego wobec drugiego i sprzeciw wobec biznesu godzącego w wartości społeczne. Zajmujący się etyką w biznesie prof. R. Edward Freeman nazwał CSR „brakującym ogniwem kapitalizmu”.

Dla wewnętrznego Public Relations firma to przedsiębiorstwo, które równorzędnie z ideą maksymalizacji zysku i wydajności swoich pracowników stawia ideę rozwoju ich przynależności do firmy. Takim właśnie działaniom ma służyć Wolontariat Pracowniczy. Wspierając działania charytatywne stwarzamy bowiem sytuację, w której świadczący pomoc pracownicy wykorzystują swoje umiejętności rozwijając jednocześnie swoje zainteresowania.

Pomysł na taką organizację dobroczynności narodził się w nowojorskich korporacjach w latach 70. W Polsce jest wciąż nowością – założone w 2002 roku Centrum Wolontariatu było pierwszym, koordynującym tego typu działania. Zaczynają się one często od pojedynczego projektu, prośby pracownika zaangażowanego w organizacji charytatywnej o wsparcie firmy, czy, w przypadku międzynarodowych korporacji, „przeszczepienia” wzorców działań z macierzystej firmy na zachodzie. Wciąż do takiej aktywności z rezerwą podchodzą średnie i małe firmy, jako powód podając bariery finansowe i obawy przed zaangażowaniem się pracowników w wolontariat w trakcie pracy.

Najczęściej wykorzystywaną w tym celu formą wolontariatu są programy grantowe przeznaczone na autorskie projekty wolontariatu pracowniczego realizowane przez samych pracowników. Rozwiązanie to daje pracownikom możliwość wyboru formy i strategii działań prowadzonych przez firmę. Innym sposobem może być wolontariat kompetencyjny polegający na świadczeniu konsultacji merytorycznych przez pracowników firmy na rzecz organizacji pozarządowej. Powszechną praktyką są też bezpośrednie darowizny przekazywane na rzecz organizacji pozarządowych. Nasze działania kierować powinniśmy jednak nieco wyżej niż jedynie wypisanie druku przelewu.

Kierunki wolontariatu pracowniczego mogą być różnorodne. Poczynając od tych związanych z działalnością na rzecz społeczności lokalnych, poprzez edukację, kończąc na ochronie środowiska. Skuteczny wolontariat pracowniczy wychodzić powinien bezpośrednio od samych pracowników, którzy wspólnie postanowią zaangażować się w niesienie pomocy. Powszechnie stosowanym błędem jest założenie, że każda propozycja działań charytatywnych będzie cieszyć się popularnością i zainteresowaniem. We wczesnej fazie wdrażania wolontariatu pracowniczego nie jest wskazane, by to firma była prekursorem działań. Prawidłowo prowadzony wolontariat wychodzić powinien od pracowników, dlatego w procesie wdrażania działań tak ważne jest, by był on planowany przy ich aktywnym współudziale. Skutek ten można osiągnąć za pomocą wspomnianych wcześniej konkursów grantowych przyznawanych na najciekawszy pomysł wolontariatu.

Nie jest jednak łatwo od razu poruszyć wszystkich do wspólnego działania. W tym celu pomocna może być organizacja spotkań pracowników z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy są w stanie zainspirować ich do działania. Z całą pewnością pomoże również komunikacja odbywająca się w intranecie, dzięki której mniej obnoszący się z chęcią pomocy będą mogli przyłączyć się do akcji bez większego rozgłosu.

Na niekorzyść wolontariatu wciąż działają negatywne stereotypy: przekonanie, iż praca dobroczynna jest bardzo trudna, wymaga wysokich, niemożliwych do osiągnięcia kompetencji, męczy i zabiera dużo czasu, a także spycha na plan drugi pracę zawodową. Są to, rzecz jasna, mity. Wolontariat to wyjście z rutyny, realizacja swoich pasji, a przede wszystkim satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi. Osoba, która nie czuje się na siłach, by pomagać w hospicjum dziecięcym, może przecież prowadzić w szkołach zajęcia edukacyjne. Lub, dokładnie na odwrót – może odkryć w sobie siłę, by jednak zbliżyć się do najsłabszych i najbardziej potrzebujących. To raz. Projekty, często tworzone oddolnie, biorą pod uwagę zainteresowania i zdolności chętnych do pracy. Uczyć też można się przecież w czasie projektu – dotyczy to w takim samym stopniu dużych prac remontowych, jak i warsztatów plastycznych dla maluchów. Wolontariat może być źródłem rozwoju osobistego poprzez nawiązywanie nowych kontaktów, ale i zawodowego np. poprzez sprawdzanie się w roli lidera lub ćwiczenie konkretnych umiejętności, które potrzebne są na co dzień w życiu zawodowym To dwa. I po trzecie, organizacja czasu: w opiniach wolontariuszy czas poświęcony na projekty jest swojego rodzaju odpoczynkiem „duchowym”, emocjonalnym. Warto więc zaangażowany czas traktować jako inwestycję i myśleć o jej stopie zwrotu.

Promowanie idei wolontariatu może odbywać się za pośrednictwem najprostszych narzędzi komunikacyjnych takich, jak e-mail, czy newsletter. Pomocne może okazać się również stworzenie odpowiedniej zakładki www na stronie korporacyjnej. W firmach, gdzie mamy już do czynienia z ciągłością udziału w akcjach charytatywnych nie bez znaczenia pozostają również wszelkiego rodzaju gadżety, które po pierwsze integrują, po drugie sprzyjają budowaniu pozytywnych emocji wokół akcji. Ważne jest, by prowadzenie akcji nie ograniczało się jedynie do czasu wolnego, a było integralną częścią pracy zawodowej. Niezwykle ważna jest jednak aprobata kierownictwa firmy. Bez jego pomocy każda nawet najciekawsza oddolna inicjatywa nie ma szansy na zaistnienie. W praktyce często owocuje ona dodatkowymi dniami wolnymi, które przeznaczyć możemy na pracę w wolontariacie.

- Zaangażowanie pracowników w wolontariat pozwala im lepiej się poznać, zintegrować, spędzić czas wspólnie poza pracą i wzmocnić wspólny system wartości, a nawet motywację do pracy. Nierzadko, w grupie wolontariuszy wyłania się naturalny lider, który wykazuje zdolności dobrego zarządzania projektem lub pracownicy wykazują nie zauważone wcześniej umiejętności – przyznaje Antonina Bojanowska, Fundacja Orange.

Nie trzeba chyba przekonywać nikogo do korzyści, jakie dla prawidłowego rozwoju firmy niesie wolontariat pracowniczy. Przede wszystkim daje on szansę na wzmocnienie wizerunku firmy w oczach samych pracowników, a co za tym idzie wzrost poziomu identyfikacji z firmą. Niesienie pomocy sprzyja integracji pracowników różnych działów. Jest to aspekt szczególnie istotny w dużych korporacjach, w których ze względu na organizację pracy nie jest możliwa integracja pracowników pracujących na co dzień w różnych departamentach. Wolontariat jest również okazją odkrycia umiejętności pracowników, które z racji zajmowanego stanowiska często ulegają wytłumieniu. Szczególnie przydatne dla firmy mogą być te związane z umiejętnością koordynacji projektu, czy pracy w zespole. Wolontariat jest również sposobem do nawiązania otwartych kontaktów ze społecznością lokalną, co niewątpliwie pozytywnie odbije się na jej kondycji biznesowej.

Wolontariat poprawia również postrzeganie firmy na zewnątrz, tak ważne w pracy każdego „piarowca”. Pozytywnie wpływa bowiem na wzmocnienie wizerunki firmy jako dobrego pracodawcy dbającego również o społeczny rozwój swoich pracowników. Wolontariat to również skuteczne narzędzie employer brandingu czyniące firmę bardziej atrakcyjną w oczach przyszłych pracowników.

„Moje doświadczenia pokazują - podsumowuje Dariusz Pietrowski, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu - że dla młodych wykształconych ludzi, wybitnych absolwentów wyższych szkół, większą wartość stanowi społeczne zaangażowanie pracodawcy niż laptop i telefon komórkowy, które nie są już rarytasem”. Jest to chyba najlepszy sygnał, by kolejne przedsiębiorstwa wpisywały wolontariat pracowniczy w strategię swojego działania.

Zdjęcie: Renata Osinska / photoxpress.com.

Strona 1 z 1 1

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


Adam Kuśmierczyk

Specjalista ds. marketingu, marketing usług profesjonalnych. Obecnie pracuje dla jednej z większych kancelarii prawnych w Polsce.

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Właściciel marki Škoda Auto, Volkswagen Group Polska, prowadzi na swojej stronie internetowej kampanię „ŠKODA – Talk ...

Gest, który uczyni cię wiarygodnym

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy ...

Festiwal YouTube w Polsce już 18 czerwca

Zbliża się 3. edycja Orange Video Fest by LifeTube – największe spotkanie youtuberów, gamerów i ich fanów ...