Dlaczego kultura potrzebuje PR?

15 listopada 2018
0
5883

Edyta Bach z agencji iPublicity, z którą to Kujawsko – Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w listopadzie nawiązał współpracę krótko wyjaśnia, dlaczego PR powinien mieć stałe miejsce w działalności kulturalnej. Dodajmy, że agencja została wybrana w drodze rekomendacji i będzie zajmować się bieżącym doradztwem w zakresie PR teatru, realizacją kampanii oraz relacjami z mediami ogólnopolskimi.

Edyta Bach odpowiada dlaczego kultura potrzebuje PR.

 – Kultura potrzebuje PR tak samo jak biznes, a nawet powiedziałabym, że bardziej – ma wielką misję do spełnienia.

Na szczęście dla nas wszystkich w kulturze i sztuce polskiej dzieje się bardzo wiele, wydarzenia kulturalne konkurują ze sobą o uwagę publiczności… szczególnie w dużych miastach, gdzie codziennie odbywa się wiele imprez, wystaw, spektakli, pokazów filmowych i innych wydarzeń. Te wszystkie walczą o publiczność. Jak zachęcić ją, aby swój wolny czas poświęciła właśnie nam, jak pozyskać ich uwagę, jak przekuć to zainteresowanie w korzyści dla samej instytucji, jak i w szerszym spektrum – dla społeczeństwa?

To wymaga przemyślanej komunikacji – spójnego przekazu, dotarcia do ważnych dla danego wydarzenia odbiorców, niekonwencjonalnych często metod przekazu. Z jednej strony PR jest ważny do budowania komunikacji konkretnych wydarzeń, ale na tym nie kończy się rola komunikacji w kulturze. W obszarze kultury ważne są działania, które przygotowują odbiorcę, uczą nawyków korzystania z jej dóbr, edukują… To wszystko działania długofalowe, wymagające ciekawych i nieschematycznych strategii PRowych. Należy pamiętać, że tak jak w innych obszarach, tak w dziedzinie kultury, PR to teraz bardzo rozbudowana machina wielu narzędzi, z których media relations stanowią jeden z elementów – nowe media, technologie i internet, dzięki którym PR to również potężny mechanizm nie tylko komunikacyjny, ale też wspierający finansowanie kultury. Dzięki takim właśnie działaniom agencji iPublicity, mógł odbyć się międzynarodowy festiwal filmowy Hommage á Kieślowski, którego tegoroczna edycja była zagrożona ze względu na brak finansowania.

Dlatego ważne jest, aby PR – poza marketingiem i promocją – znalazł stałe miejsce w instytucjach kultury – ma do odegrania bardzo ważną rolę – nie tylko komunikacyjną, ale też edukacyjną, aktywizującą i społeczną.