Dobra reputacja i zły wizerunek

7 lutego 2018
0
79308

Cykl: Wizerunek i reputacja w przemyśle kreatywnym cz.2 -> cz. 1

Część 2. Dobra reputacja i zły wizerunek

W przemyśle kreatywnym ważna jest dobra reputacja, ale cenny jest zły, a właściwie kontrowersyjny wizerunek twórcy, wówczas można się spotkać w oficjalnych materiałach organizatorów, czy w artykułach prasowych, o jego kontrowersyjnym zachowaniu, albo wypowiedzi.

Kontrowersyjny wizerunek jest wykorzystywany w promocji festiwalu.

Skoro do dyscypliny działania public relations doszedł trzeci element: budowa reputacji jako przedsięwzięcie wieloaspektowe i trwające w czasie (Gołata, 2013, s.185). To należy przemyśleć kolejną kwestią. A mianowicie, czy reputacja wpływa na wizerunek, czy odwrotnie – wizerunek wpływa na reputację. Jeżeli to debiutujący twórca wydaje płytę, wówczas to wizerunek będzie pełnił dominującą rolę w zakresie komunikacji. Z kolei, gdy to uznany muzyk wydaje płytę bardziej będzie się liczyć jego reputacja, a oceniany będzie także przez swój dotychczasowy dorobek.

Firmy, albo szerzej organizacje i podmioty odpowiedzialne za organizację przedsięwzięcia (np. festiwal filmowy), podejmując działania z zakresu zarządzania wizerunkiem korzystają z reputacji twórcy (np. aktora, reżysera) i jego wizerunku. Festiwal filmowy nie przyciągnie zadowalającej liczby gości, jeżeli podmiot odpowiedzialny za organizację festiwalu nie będzie korzystał z reputacji twórców i ich wizerunku – w tym kontrowersji wokół nich. Jednak nie można pomijać, że organizatorzy festiwalu powinni zapewnić należyty wizerunek własnemu wydarzeniu. To dowód, że w przemyśle kreatywnym o decyzji klienta decyduje odpowiedni wizerunek inicjatywy i zaangażowanych do konkretnego projektu twórców (w 2016 roku organizatorzy Łódź Design Festival po przeanalizowani materiałów większą uwagę poświęcili na budowę odpowiedniego wizerunku własnego wydarzenia, co zapewne wynikało z hasła inicjatywy- tożsamość).

Można się zastanawiać i dyskutować, czy na sukces przedsięwzięcia, większy wpływ ma reputacja poszczególnych twórców, jak w przypadku filmu, czy też wizerunek samego dzieła, który zanim trafi do kin będzie prezentowany m.in. krytykom, dystrybutorom filmowym, dziennikarzom albo przedstawiony zostanie na przedpremierowych pokazach wybranej publiczności festiwalowej i to właśnie te grupy będą pierwszymi opiniotwórcami i komentatorami.

Mimo że reputacja kojarzona jest głównie w wymiarze pozytywnym. W przemyśle kreatywnym strategiczne znaczenie ma dobra i zła reputacji i odpowiednie zarządzanie nią, bo nawet tzw. zła reputacja może przyczynić się do sukcesu całej inicjatywy. Wszelkie skandale, kontrowersje, obalania tabu mogą mieć wpływ na powodzenie przedsięwzięcia, przyjęcie na rynku nowego produktu (filmu, spektaklu teatralnego, gry, płyty, czy też przyjęcie nowej kampanii reklamowej przedsiębiorstwa – oceniani są wówczas jej twórcy). Oprócz oczywistych twórczych nakładów pracy jest to nadal produkt, za który płacą klienci.