I Ogólnopolska Konferencja „Etyka Public Relations”

18 października 2019
0
975

To już trzydzieści lat odkąd w naszym kraju możemy mówić o sprzyjających warunkach rozwoju komunikacyjnej działalności public relations. To wystarczająco długi czas na zbieranie doświadczeń i kształtowanie się nowej branży zawodowej, która w naszym społeczeństwie nieszczęśliwie kojarzy się przede wszystkim z promocyjnymi narzędziami komunikacji marketingowej.

13 grudnia br. Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5) organizowana będzie ogólnokrajowa konferencja naukowa poruszająca problematykę „Standardów”, który jest oryginalnym polskim projektem edukacyjnym i podczas tejże konferencjizostanie poddany ocenie środowiska zawodowego PR jak i akademickich badaczy komunikacji społecznej.

Czym są „Standardy”?

Powstały w ubiegłym roku Społeczny Zespół Ekspertów PR postanowił dokonać krytycznej analizy funkcjonowania istniejących w Polsce kodeksów etycznych PR, by sprowokować i zachęcić całe środowisko specjalistów public relations do bardziej owocnej dyskusji na temat pozytywnej roli etycznego zachowania w działalności zawodowej. Zachętą do dyskusji są badania poświęcone znaczeniu etyki w PR, zrealizowane na zamówienie Zespołu wiosną 2019 r. przez Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto (zob.: Profesjonalizm PR raport) oraz specjalne opracowanie tego Zespołu zatytułowane „Standardy profesjonalnego public relations” (pełny tekst na stronie: Pełny tekst Etyka PR). Dokument ten wyjaśnia, dlaczego profesjonalizm i etyka powinny być ze sobą nierozerwalnie połączone jeśli public relations ma godzić interesy zleceniodawców, mediów i różnych grup społeczeństwa.

Podczas Konferencji, w prezentowanych referatach oraz podczas dyskusji panelowych, skupimy się na obszarach:

  1. Czym jest profesjonalizm w public relations? Jak obecnie definiowany jest przez zarówno stronę agencji i specjalistów PR, zleceniobiorców oraz szeroko pojęte otoczenie?
    Jaka jest rola konsultantów/firm PR w utrzymaniu wysokich standardów public relations i debaty publicznej?
  2. Co oznacza, jak może być realizowany i jakie ma znaczenie proces samokształcenia w zakresie etyki zawodowej? W jaki sposób organizacje zawodowe mogą ten proces wspomagać?
  3. Rola i zadania Rady Etyki Public Relations
  4. PR-owiec i dziennikarz: Etyka zawodowa w PR i w dziennikarstwie. Podobieństwa i różnice w kontekście kontrolnych funkcji mediów.

Głównym organizatorem Konferencji jest Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa oraz Koło Naukowe Studentów i Doktorantów „Public Relations w Social Media” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współorganizatorami są Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Gdańska oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Partnerem strategicznym Konferencji jest EXACTO, sp. z o.o.

Konferencja odbędzie się dzięki życzliwości oraz wsparciu finansowemu i rzeczowemu naszych Partnerów: Związku Firm Public Relations, Press Service Monitoring Mediów, Hill+Knowlton Strategies Polska, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłek obiadowy. Opłata konferencyjna dla członków PTKS wynosi 120 zł

Opłatę konferencyjną należy uiścić przelewem do dnia 15.11.2019 r. na konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3
Nr rachunku bankowego: PKO Bank Polski Oddział 34 we Wrocławiu
74 1440 1156 0000 0000 0673 0094
Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika konferencji + dopisek Etyka PR

Adres do korespondencji:
uksw@onet.eu
Komitet Organizacyjny Konferencji, prof. UKSW, dr hab. Monika Przybysz, dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska,
PROSIMY DOKONYWAĆ ZGŁOSZEŃ DO 27.10.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.