List otwarty do branży PR

24 kwietnia 2019
0
1042

Piotr Czarnowski i Grzegorz Szczepański w opublikowanym dziś liście otwartym do branżowych organizacji PR oraz całego środowiska specjalistów public relations zachęcają do przyjęcia jednolitego kodeksu etyki PR.

Obecni w polskiej branży PR od ponad 25 lat, autorzy apelu przygotowali propozycję 11-to punktowego Kodeksu, który ich zdaniem w prosty i bezpośredni sposób odpowiada na bieżącą potrzebę stworzenia norm etycznych uniwersalnych dla wszystkich grup zawodowych związanych z praktyką public relations. Propozycja autorów ma wyjść naprzeciw toczącym się od wielu miesięcy w środowisku dyskusjom i przyczynić się do zwiększenia transparentności branży oraz dalszego jej rozwoju.

 


 

List otwarty do branży PR w sprawie przyjęcia jednolitego kodeksu etyki

Z wieloletnich dyskusji na temat etyki w PR jasno wynika, że konieczne jest przyjęcie i wdrożenie kodeksu wyznaczającego uniwersalne normy etyczne dla naszej branży. Dotychczasowe próby nie zakończyły się propozycją rozsądnego usprawnienia żadnego z istniejących kodeksów ani stworzenia nowych norm. Uważamy, że w obliczu fundamentalnych zmian jakie w ostatnim czasie dokonały się na rynku public relations i mediów, jest to konieczne.

Postanowiliśmy zatem zrobić pierwszy krok. Wykorzystując nasze długoletnie doświadczenie w prowadzeniu agencji, kierowaniu działami PR w korporacjach i w pracy w branżowych organizacjach – PSPR, ZFPR, Radzie Etyki PR – stworzyliśmy propozycję polskiego Kodeksu Etyki PR.

Uwzględnia on wszystko to, co w naszej opinii jest najważniejsze dla zachowania integralności naszego zawodu. Inspirowaliśmy się najlepszymi praktykami międzynarodowymi i uzupełniliśmy treść kodeksu o odniesienia do reguł funkcjonowania dzisiejszego rynku PR i mediów. Uznaliśmy, że dokument powinien być tak krótki jak to tylko możliwe, sformułowany w sposób jednoznaczny i nie pozostawiać żadnych wątpliwości ani możliwości sprzecznych ze sobą interpretacji. Chcieliśmy, żeby był czytelny dla każdego. Jednym słowem, żeby Kodeks był praktyczny.

Wierzymy, że branża PR w Polsce jest już na tyle dojrzała, żeby przedyskutować i przyjąć jeden, wspólny dokument, który byłby uznawany i stosowany zarówno przez organizacje branżowe, niezrzeszone agencje public relations jak i działy PR w firmach i organizacjach publicznych oraz indywidualnych specjalistów PR.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja przyczyni się do zwiększenia transparentności branży i dalszego jej rozwoju. Apelujemy do wszystkich organizacji i grup zawodowych o przyjęcie wspólnego, jednolitego kodeksu etyki całej branży, a wszystkich profesjonalistów PR prosimy o poparcie tej inicjatywy.

Piotr Czarnowski i Grzegorz Szczepański