Najlepsze bankowe biura prasowe

26 kwietnia 2018
0
956

Biura prasowe mBanku, Banku Zachodniego WBK oraz ING Banku Śląskiego najlepiej, zdaniem dziennikarzy, komunikują się z przedstawicielami mediów – tak wynika z „Badania opinii dziennikarzy na temat banków i ich polityki Public Relations – 2018” ARC Rynek i Opinia.

Głównym celem badania było zebranie i porównanie ocen oraz oczekiwań dziennikarzy dotyczących współpracy z przedstawicielami działów PR – osobami odpowiedzialnymi za kontakty z mediami. Dziennikarze oceniali m.in. jakość i częstość komunikowania się, wykorzystanie social media
w komunikacji między dziennikarzami a bankami, organizację i kompetencje zespołu, merytoryczny poziom komunikatów i materiałów prasowych, profesjonalizm i uprzejmość rzecznika prasowego oraz przejrzystość polityki informacyjnej.

Większość dziennikarzy zajmujących się tematyką finansową jest zadowolona ze współpracy i jakości kontaktów z biurami prasowymi banków. Liczba banków, z którymi relacje układają się dobrze i bardzo dobrze zdaniem przynajmniej połowy dziennikarzy w porównaniu do poprzedniego pomiaru zmniejszyła się z 17 do 12. Oznacza to, że ogólny poziom prowadzonych działań PR przez banki jest niższy.

Najważniejszymi kryteriami oceny biur prasowych przez dziennikarzy były: prowadzenie rzetelnej, uczciwej komunikacji, dostępność pracowników biura, świadomość pracy dziennikarzy przez pracowników biura, szybkość reakcji oraz profesjonalizm i wiedza pracowników.