Nowa publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu

6 sierpnia 2019
0
3688

„Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” to tytuł najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentującej zasady komunikacji i współpracy z interesariuszami. Wydawnictwo inspiruje do rozwijania dialogu i kształtowania pozytywnych relacji. Ma wspierać jedną z kluczowych kompetencji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Prowadzenie dialogu z interesariuszami określa i determinuje funkcjonowanie firm odpowiedzialnych społecznie. Zarówno w teorii i praktyce CSR będzie punktem wyjścia przy opracowywaniu strategii i ewaluacji działań. Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” dotyczy szeroko pojętego dialogu. Autorzy opisali w niej nie tylko, jak sprawnie zorganizować i przeprowadzić sesje dialogowe z interesariuszami, ale także w jaki sposób dostosować komunikację do różnych grup interesariuszy. Nie zabrakło także refleksji o korzyściach, jakie przynosi dialog z lokalnymi społecznościami, samorządami czy dostawcami.

– Dialog jest podstawą rozwoju i innowacyjności, od niego powinny zaczynać się procesy zmian w organizacji, jest podstawą efektywnej współpracy i rozwiązywania konfliktów. To wszystko potwierdzają dobre praktyki partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaprezentowane na łamach publikacji. Zależy nam, aby relacje oparte na dialogu były codziennością w polskim biznesie, jego otoczeniu i ostatecznie w polskim społeczeństwie. Stąd pomysł na przybliżenie narzędzi, rozwiązań oraz inspirujących praktyk – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W publikacji opisano między innymi doświadczenia, wskazówki oraz refleksje przedstawicieli i przedstawicielek firm współpracujących z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa.

„Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” stanowi nową odsłonę publikacji FOB z 2014 roku pt. „Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm”.

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy z firmami, które – jako Partnerzy Strategiczni – wspierają FOB w upowszechnianiu idei CSR w Polsce. Firmy nie tylko dzielą się własnym doświadczeniem poprzez prezentacje dobrych praktyk czy merytoryczny wkład w publikacje FOB, ale także stale pogłębiają swoją wiedzę, m.in. na spotkaniach Programu Partnerstwa. Obecnie grono Partnerów Strategicznych FOB to już niemal 60 firm – liderów CSR z całej Polski.

Raport dostępny jest tutaj.