Odpowiedzialne miejsce pracy – kategorią tematyczną w „Piórze odpowiedzialności”

27 lutego 2019
0
2208

W tegorocznej edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” Forum Odpowiedzialnego Biznesu kategorię tematyczną poświęciło tworzeniu odpowiedzialnych miejsc pracy. W ten sposób organizacja chce docenić dziennikarzy i ekspertów, którzy podejmują to ważne zagadnienie w swojej aktywności medialnej. Zgłoszenia artykułów trwają tylko do 28 lutego poprzez formularz na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

Podobnie jak w latach ubiegłych obok kategorii prasowej i eksperckiej, dziennikarze i eksperci mogą zgłosić artykuły do kategorii tematycznej, która w tym roku dotyczy „odpowiedzialnego miejsca pracy”. Ta grupa tekstów obejmować może między innymi bezpieczeństwo w miejscu pracy, dialog z pracownikami, rozwiązania przyjazne rodzinie i work-life balance, zarządzanie różnorodnością czy partycypację i rozwój pracowników. Publikacje o tej tematyce, jak i poświęcone ogólnie społecznej odpowiedzialności biznesu, które ukazały się w  2018 roku, można zgłaszać do końca lutego poprzez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

– Widać dużą aktywność CSR firm w obszarze praktyk z zakresu miejsca pracy. Celem jest przyciągnięcie i utrzymanie talentów, budowanie przyjaznej atmosfery, która będzie służyć zespołom i je motywować.  Narzędzia CSR pomagają pracodawcom w mierzeniu się z wyzwaniami rynku pracy. Z tego powodu to również istotny temat dla dziennikarzy i ekspertów, zabierających głos w debacie publicznej. Zachęcamy więc do zgłoszenia tekstów do 9. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przebieg konkursu
Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”, w tym roku kontynuowany będzie nowy podział kategorii konkursowych. Wśród nich znajdą się: artykuł prasowy, artykuł ekspercki oraz specjalna kategoria tematyczna: odpowiedzialne miejsce pracy.

W każdej z trzech kategorii przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem. Na docenionych przez jury autorów czekają statuetki i dyplomy.

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” – organizowany jest od 9 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/.