Polskie Stowarzyszenie Public Relations uruchamia ekspercki Klub Public Affairs

22 lipca 2019
0
2160

Z początkiem sierpnia, w ramach Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, rozpoczyna działalność wewnętrzny Klub Public Affairs. Głównym celem projektu jest gromadzenie ekspertów z obszaru public affairs i budowanie platformy wymiany wiedzy w tym zakresie. Klub Public Affairs będzie już piątym klubem eksperckim powołanym przez Stowarzyszenie.

Do nowo powołanego klubu może przystąpić każdy członek PSPR, mający siedem lat praktyki PR i doświadczenie w realizacji działań z obszaru public affairs. Poza dzieleniem się wiedzą, członkowie Klubu będą brali udział w zewnętrznych spotkaniach, konferencjach i kongresach, na których poruszana będzie tematyka public affairs. Klub został powołany z inicjatywy Emilii Hahn, Prezes Zarządu agencji PR Hub oraz Emilii Zakrzewskiej, Wiceprezes Zarządu PSPR.

„Działalność z obszaru public affairs jest nadal mało znana, również w samej branży public relations. Powołaliśmy ten klub, aby przybliżyć ją zarówno naszym członkom, jak i mieć wpływ na kształtowanie debaty publicznej dotyczącej ww. tematyki. Jako Stowarzyszenie widzimy dużą potrzebę wybrzmienia głosu profesjonalistów w tym obszarze” – powiedziała Luiza Jurgiel-Żyła, Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Dotychczas w PSPR powołano cztery kluby: Klub rzeczników prasowych, Klub social media i influencer relations, Klub komunikacji wewnętrznej, Klub Personal PR i PR gwiazd.

Klub public affairs – założenia

Cele klubu:
1. Gromadzenie ekspertów public relations, specjalizujących się w działaniach z obszaru public affairs.
2. Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z członkami klubu nt. działań z obszaru public affairs.
3. Kształtowanie debaty publicznej dotyczącej ww. tematyki.
4. Edukacja rynku w zakresie ww. tematów (śniadania, warsztaty, spotkania z ekspertami).
5. Udział w spotkaniach zewnętrznych (konferencje, kongresy, szkolenia)/ organizacja szkoleń z obszaru public affairs
6. Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sytuacjach rażących zaniedbań w obszarze public affairs, szkodzących wizerunkowi branży PR.
7. Przygotowywanie artykułów/komentarzy na tematy związane z obszarem public affairs .

Warunki przystąpienia do klubu:
1. Minimum 7 lat doświadczenia w branży public relations.
2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z obszaru public affairs.

Funkcjonowanie:
1. Spotkania klubu – min. raz na dwa miesiące.
2. Bieżąca wymiana opinii poprzez e-maile, wideokonferencje, confcall.
3. Tworzenie materiałów edukacyjno-informacyjnych z obszaru public affairs (np. filmy na YouTube, publikacje na stronę www PSPR (chętnie z zaangażowaniem osób spoza członków klubu).
4. Budowanie relacji z interesariuszami branży PR, udział członków klubu i zarządu PSPR w debacie publicznej dotyczącej PR.