Powołano Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych

0
526

Pod koniec lutego w Warszawie odbyło się Walne Zebranie inicjujące powstanie Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych, w skrócie SOIAR/Polish Events Promoters Association (PEPA). Jest to pierwsze tego typu Stowarzyszenie w Polsce, zrzeszające reprezentantów firm i podmiotów działających w tej branży.

Po kilku dekadach funkcjonowania osób i podmiotów zajmujących się organizowaniem imprez artystycznych i rozrywkowych w Polsce powstała organizacja, która ma za zadanie kompleksowo reprezentować środowisko, a także działać na rzecz rozwoju rynku i podnoszenia kompetencji jej Członków.

Celami Stowarzyszenia są między innymi: wspieranie rozwoju polskiej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, działanie na rzecz bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa związanego z imprezami masowymi), prowadzenie działań edukacyjnych, promocja i wspieranie artystów, wypracowanie i popularyzacja dobrych praktyk, reprezentowanie środowiska w zakresie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz wspieranie rozwoju rynku muzycznego.

Członkowie założyciele to między innymi osoby reprezentujące firmy, instytucje i organizacje: Adamiak Jazz, Alter Art, DM Agency, Fource, Hybrydy, Klub Studio, Live Nation, Makroconcert, Metal Mind Productions, Palladium, Progresja, Proxima, Stodoła. Kilku kolejnych przedstawicieli podmiotów i organizacji dołączy do Stowarzyszenia w najbliższym czasie (w tym między innymi Go Ahead, Knock Out Productions, Prestige MJM). Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Mikołaj Ziółkowski.

Wkrótce dostępna będzie strona internetowa Stowarzyszenia pod adresem www.soiar.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here