PR i lokalna społeczność

28 lutego 2018
0
1165

Firmy nie powinny w swoich działaniach komunikacyjnych pomijać lokalnej społeczności, to przecież ona jest sąsiadem organizacji. W każdej miejscowości są zatwardziali ignoranci, ale nawet ci powinni być świadomi tego, że brak aktywności z ich strony i sprawnej komunikacji działa na ich niekorzyść.

Duże firmy przeważnie mają przygotowany plan public relations, w którym przewidziane są działania dla bliższego otoczenia. Mniejsze firmy działają zazwyczaj spontanicznie. Korzystają z okazji. Włączają się w organizowanie wydarzeń charytatywnych, sponsorują mniejsze wydarzenia, których organizatorami są np. lokalne ośrodki kultury i sportu, organizacje społeczne czy władze lokalne.

Przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome tego, że powinny angażować się w działania na rzecz lokalnej społeczności nawet ze względu na trudną sytuację na rynku pracy. To przecież najbliższe otoczenie stanowi źródło naboru pracowników. Wspierają organizatorów dni miast, lokalne festiwale i wydarzenia sportowe. W każdej miejscowości znajdziemy przykłady firm, które na takie cele przekazują własne środki finansowe.

Gdzie tkwi problem?

Problemem jest jednak to, że nie potrafią prowadzić skutecznej komunikacji m.in. w mediach społecznościowych, czy nie aktualizują informacji na swojej stronie internetowej. Jeżeli otrzymują oficjalne podziękowania od organizatora lokalnego wydarzenia sportowego za pomoc w jego realizacji nie umieszczają ich na stronie. Nie informują mediów lokalnych, gdy ufundują nagrody na konkurs dla uczniów. W ten sposób tracą szanse na budowanie nie tylko pozytywnego wizerunku, firmy zaangażowanej w życie lokalnej społeczności, ale być może nawet nieświadomie rezygnują z budowy reputacji, która jest działaniem długofalowym. Jeżeli po raz kolejny firma wspiera organizację biegu miejskiego, festiwalu muzycznego to warto w komunikatach dla prasy to podkreślić. Jeżeli od początku wspiera inicjatywę to również nie powinno się pomijać tego faktu. Niestety małe firmy często zapominają o podjęciu takich kroków.

Bądźmy dumni

Logo firmy na plakacie nie jest już wystarczające. I warto zaplanować działania na rzecz lokalnej społeczności, skoro nasza firma angażuje się w jej życie. Bez względu na to, czy jest sponsorem imprezy masowej w danej miejscowości, czy też przekazała lokal dla miejskiego stowarzyszenia fotograficznego, albo dokonała zakupu mebli biurowych dla fundacji, która działa na rzecz mieszkańców, czy jak każdego roku przekazała artykuły spożywcze na piknik szkolny. Działania na rzecz bliższego otoczenia wpływają na relacje, dlatego warto zadbać o właściwą komunikację. Te oczywiste sprawy nie zawsze bywają jasne.