PROPSY PR dla Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

17 września 2019
0
1277

Agencja PROPSY PR podpisała trzyletnią umowę z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, działającą na rzecz godnej pracy, która prowadzi od blisko 30 lat programy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, innowacji społecznych oraz rynku pracy.

Agencja PROPSY PR odpowiada za tworzenie strategii, koncepcji i rzecznictwo powstającego z inspiracji FISE projektu zrzeszającego przedsiębiorców społecznych oraz za ich networking.

– Od wielu lat nasza Fundacja zajmuje się ekonomią społeczną, organizując ośrodek wsparcia, konkurs wyróżniający najciekawsze przedsiębiorstwa czy zapewniając szkolenia i konsultacje. Teraz chcemy usystematyzować to działanie, powołując do życia organizację zrzeszającą przedsiębiorstwa społeczne, która będzie nie tylko zapewniała im możliwość rozwoju, rzecznictwa ich interesów, ale też promowała samą ideę ekonomii społecznej. W związku z tym istotne dla nas było pozyskać również partnera, który mógłby te działania koordynować od strony komunikacyjnej. Dlatego po naszych poprzednich, pozytywnych doświadczeniach, Propsy PR była naturalnym wyborem – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska zarządu FISE.

PROPSY PR jest pierwszą w Polsce agencją dla NGO i przedsiębiorców społecznych.