W praktyce: reputacja i wizerunek

10 sierpnia 2018
0
5195

Cykl: Wizerunek i reputacja w przemyśle kreatywnym cz.3 -> cz. 2

Część 3. W praktyce

Organizatorzy festiwalów oraz inicjatyw kulturalnych i kreatywnych, jak przeglądy, pokazy, spotkania autorskie mają przed sobą trudne zadanie. Celem organizatorów jest wzbudzenia zainteresowanie wydarzeniem poprzez zapewnienie odpowiedniej promocji. Mają do wykorzystania reputację i wizerunek zaproszonych twórców. Działania powinny być zaplanowane, odpowiednio zorganizowane a następnie kierowane. Planowanie rozpoczyna się często na długo przed samym wydarzeniem i nie ogranicza się tylko do doraźnego realizowania tej funkcji zarządzania już w trakcie trwania samego wydarzenia. Planowanie jest ważną funkcją w trakcie prac nad przygotowaniem festiwalu. Przeoczenie informacji, przyjęcie nieodpowiedniej strategii może być kosztowne i spotkać się z brakiem zainteresowania. Planowanie odbywa się zarówno na płaszczyźnie artystycznej, czyli przygotowanie programu festiwalu jak i na płaszczyźnie zarządzania wydarzeniem.  To od skuteczności działań przed danym wydarzeniem zależy jego sukces, który  powinno się rozumieć jako wysoką frekwencję gości, zainteresowanie mediów, łatwość w pozyskaniu sponsorów, współpracę z lokalnymi władzami, zainteresowanie środowiska artystycznego, oferty współpracy od zewnętrznych podmiotów. Niemniej, aby zaplanowane wydarzenie mogło się odbyć niezbędne są działania z zakresu organizowania. To na tym etapie delegowane są obowiązki, członkowie zespołu podejmują konkretne zobowiązania. Nie można pominąć funkcji kontrolowania, czyli w tym przypadku sprawdzania doniesień prasowych, zapowiedzi w mediach, reakcji na ogłaszane spotkania z twórcami, pokazy, warsztaty i koncerty. W trakcie festiwalu odbywają się spotkania z twórcami, które cieszą się zainteresowaniem dziennikarzy i publiczności i konieczne jest, aby nie tylko zapewnić jak najlepszy kontakt gości z publicznością i dziennikarzami, ale odpowiadać na zapytania dziennikarzy, aby następnie móc podsumować pracę i złożyć podziękowanie za współpracę, czy zainteresowanie.

Działania związane z zarządzaniem niestety często są przypadkowe. Jednak, gdy na etapie organizowania zostanie podjęta decyzja o powołaniu odpowiedniego zespołu, czy też skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego, którego pracownicy mają właściwe kompetencje, to być może błędy związane z komunikacją, jak również wykorzystaniem reputacji i wizerunku twórców zostaną wyeliminowane. Porównajmy informacje oraz materiały dodatkowe zamieszczone na stronach internetowych kilku organizatorów wydarzeń w miastach wojewódzkich i mniejszych ośrodkach. Sprawdźmy informacje zawarte na stronach internetowych festiwali, bądź w przypadku braku stronę internetową organizatora oraz media społecznościowe.

Zerknijmy na dwa wydarzenia muzyczne:

  • Ethno Port w Poznaniu,
  • Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana w Częstochowie.

Może na początek Ethno Port w Poznaniu. To festiwal world music, na którym każdego roku swoją muzykę prezentują twórcy z Polski i z całego świata. Informacje dotyczące festiwalu można znaleźć na stronie www.ethnoport.pl. Artystom został poświęcony osobny dział. Jeszcze w 2016 roku, gdy informacje o festiwalu znajdowały się na stronie Centrum Kultury Zamek organizatorzy podawali również adres ich strony bądź link do profilu w mediach społecznościowych. Pod opisem zespołów i wykonawców umieszczono jeden z utworów. W 2017 roku już z tego zrezygnowano. Szkoda. Mamy dział media. Ale materiałów do pobrania za dużo nie ma. Może warto więcej miejsca poświęcić jednak twórcom z Kolumbii, czy Mali, którzy niezbyt często goszczą w naszym kraju. Wersja z 2016 r. lepiej odpowiadała fanom world music. Wówczas organizatorzy prowadzili na stronie również press room (wtedy jeszcze na stronie www.ckzamek.pl), który był naprawdę dobrze przygotowany. Można było znaleźć informacje prasowe, zdjęcia artystów, identyfikację wizualną oraz fotorelację. Informacje prasowe zawierały zachęcające opisy dotyczące sukcesów zespołów i wykonawców, atmosfery na koncercie, czy też oryginalnego brzmienia, nawiązania do konkretnej kultury, wykonywania muzyki na tradycyjnych instrumentach. Po oficjalnym opisie twórcy, dziennikarze mogli zapoznać się z tzw. krótkim opisem roboczym, w których można było znaleźć szczegóły dotyczące otrzymanych nagród, prezentowanego materiału na festiwalu, czy też zarysowanej biografii muzycznej. Informacje naprawdę mogły wzbudzić zainteresowanie i zachęcić do udziału. Pracowały na sukces festiwalu. Informacji w 2017 roku było mniej. Organizatorzy aktywnie wykorzystali za to media społecznościowe. Potrafią w atrakcyjny sposób przedstawić artystów i przybliżyć ich twórczość, która nie należy do głównego nurtu muzycznego. To z pewnością duże wyzwanie dla nich, któremu potrafią sprostać.

Innym wydarzeniem muzycznym, który organizowany jest przez instytucję kultury jest Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana w Częstochowie. Informacje dotyczące festiwalu znajdują się stronie internetowej Filharmonii Częstochowskiej. A sam festiwal odbywa się co dwa lata. Organizatorzy na stronie zamieścili informacje nie tylko o głównych wykonawcach, którzy prezentują swoją twórczość, ale podano, kim będą prowadzący koncerty. Festiwal imienia jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków XX wieku zobowiązuje do zapraszania utalentowanych i cenionych artystów, co organizatorzy czynią.  Wykorzystują nie tylko reputację twórców, ale zaproszonych dziennikarzy muzycznych, którzy prowadzili poszczególne koncerty. Wśród prowadzących edycję w 2016 roku znajdowali się m.in. Artur Orzech i Piotr Metz, co jest dodatkowym atutem. Dziennikarze ci cieszą się dobrą reputacją. To atut wykorzystany przez organizatorów wydarzenia.  Mimo tego, że goście to wybitni muzycy tacy jak Adam Bałdych, ceniony zespół Kroke, czy Mischa Maisky, to jednak brakuje materiałów dla mediów. Na stronie internetowej Filharmonii Częstochowskiej zamieszczono jedynie informacje dotyczące głównych artystów. Więcej uwagi poświęca się wyróżnieniom i nagrodom, które posiadają zaproszeni goście. Został zaniedbany dział dla mediów.

Można przypuszczać, że organizatorzy postanowili wykorzystać reputację twórców w promocji swojego festiwalu zaniedbując przygotowanie informacji dla mediów. Festiwal posiada profil na Facebooku. Niestety brakuje odnośnika na stronie internetowej filharmonii w dziale dedykowanemu festiwalowi. To na profilu festiwalu zainteresowani mogą dowiedzieć się o specjalnym dodatku do gazety, który miał się ukazać dwa tygodnie przed wydarzeniem. Niestety nie jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie filharmonii ani na profilu festiwalu. Mimo że festiwal gości twórców o dobrej reputacji i dodatkowo znanych prowadzących można wskazać błędy, czyli nieskoordynowanie funkcji planowania i organizowania. O tym najlepiej świadczy następujący przykład. Na głównej stronie organizatora nie zamieszczono informacji o profilu festiwalu na Facebooku, gdzie z kolei ujęte są ciekawe informacje dotyczące twórczości gości. A to na profilu festiwalu zamieszczono informacje, że zespołu Kroke słuchali Steven Spielberg, czy Peter Gabriel, a więc wykorzystują wizerunek i reputację powiązanych z zespołem artystów.

Podsumowanie

Reputacja i wizerunek twórców to kluczowe narzędzia, które powinny być wykorzystywane przez organizatorów festiwali. Na stronach internetowych wielu festiwali brakuje informacji prasowych, czy też biur prasowych. Ponadto nie są wykorzystywane możliwości promocji festiwalu w Internecie – tylko jeden z organizatorów współpracuje z blogerami. Część organizatorów nie prowadzi aktywnie profili w mediach społecznościowych. Na stronach internetowych brakuje informacji o twórcach, którzy będą gośćmi danej edycji festiwalu, które mogą zachęcić potencjalnych uczestników, do udziału w wydarzeniu – czyli kluczowego przekazu. To oznacza niewykorzystanie możliwości i potencjału tkwiącego w reputacji i wizerunku twórcy.

Błędem organizatorów festiwali szczególnie w mniejszych ośrodkach jest brak materiałów dla mediów, czy to na stronie festiwalu, czy organizatora. Nie mają dedykowanego im działu. Zupełnie nieuzasadnione bywa tłumaczenie, że nie ma sensu prowadzić takich działań, ponieważ i tak nie zachęci to do przyjazdu gości z miasta wojewódzkiego. To powoduje, że w mniejszym stopniu wykorzystują potencjał reputacji i wizerunek twórców do promocji organizowanego festiwalu. Tymczasem każdy odbiorca informacji, a właściwie komunikatów pośrednich bądź bezpośrednich to potencjalny uczestnik festiwalu i autor opinii. Twórcy i organizatorzy wydarzeń powinni ze sobą ściśle współpracować skoro liczy się dla nich ten sam cel, czyli przychylność publiczności, zainteresowanie mediów oraz sponsorów. Zapraszani goście powinni wyrażać zgodę na wykorzystanie materiałów dostępnych na swoich stronach internetowych, recenzji, czy wywiadów, które pozwolą organizatorom wzbudzić zainteresowanie potencjalnych odbiorców i przyszłej publiczności. Twórcy powinni udostępniać swój wizerunek na czas promocji wydarzenia i w czasie jego trwania (np. udzielanie wywiadów), oczywiście po wcześniejszym zaplanowaniu, zorganizowaniu i porozumieniu pomiędzy twórcami i organizatorami. Jednak bez propozycji ze strony organizatorów trudno spodziewać się zaangażowania samych twórców. Dlatego organizatorzy powinni posiadać właściwą wiedzą z zakresu zarządzania, a w przypadku, gdy nie dysponują odpowiednimi zasobami, powinni działać wspólnie z podmiotem zewnętrznym wspierającym organizatorów w działaniach z zakresu zarządzania i public relations. W sytuacji licznych propozycji festiwalowych organizatorzy muszą zadbać o widoczność, rozpoznawalność i wyeksponowanie swojego wydarzenia. Od tego zależą kolejne edycje i zdobycie środków finansowych na jego organizację.

Reputacja i wizerunek twórców/artystów oparty jest na emocjach. To organizatorzy wydarzenia za zgodą cenionych i znanych gości muszą realizować funkcje zarządzania.  Emocje wzbudzają również spotkania z twórcami uchodzącymi za bezkompromisowych, niezależnych, czy też określanych jako cenionych, wybitnych i znanych. Gdy mowa jest o festiwalu organizatorzy powinni tak jak firmy tworzyć właściwy obraz wśród ludzi korzystając z reputacji i wizerunku zaproszonych twórców i jednocześnie odwoływać się do tożsamości własnego wydarzenia. To od tego, czy będzie on interesujący i atrakcyjny zależy jego powodzenie. Oczywiście sami twórcy także korzystają z udziału w festiwalu: prezentują prace, promują swój dorobek i w przypadku jednych umacniają swoją reputację, a w przypadku drugich budują i tworzą wizerunek. Reputacja ma charakter społeczny, dlatego udział w takich wydarzeniach jest niezbędnym elementem w zarządzaniu reputacją, ale to w gestii organizatorów leży przygotowanie propozycji, na które zgodzą się twórcy.