Wystartowały zgłoszenia do Rankingu agencji PR 

26 marca 2019
0
849

Związek Firm Public Relations zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Rankingu agencji PR według fee income. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 kwietnia 2019 r. zarówno od firm zrzeszonych jak i niezrzeszonych w ZFPR.

W tym roku po raz pierwszy ranking zostanie uwzględniony w Raporcie PR, którego głównym tematem ma być „Reputacja”. W Raporcie znajdzie się przewodnik po najlepszych agencjach PR, biorących udział w rankingu, a także seria artykułów dotyczących kilku aspektów reputacji.

Ranking ma na celu ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów. Pojęcie „fee income” jest definiowane jako różnica między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

Prezentowane w rankingu wyniki będą weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. W Rankingu mogą wziąć udział agencje PR, które świadczą pełen zakres usług public relations, a także grupy kapitałowe spełniające ten warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu będą uwzględnione przychody tylko z tych podmiotów z grupy, których głównych przedmiotem działalności jest świadczenie usług public relations. Podobnie jak w poprzednim roku, w rankingu prezentowane będą dwie osobne klasyfikacje dla podmiotów indywidualnych i grup kapitałowych.